Invent Baltics OÜl on pikaajaline teadus- ja arendusprojektide nõustamise kogemus. Projektide elluviimise rahastamiseks on meie konsultandid koostanud enam kui 100 edukat rahastustaotlust erinevatesse innovatsiooni tugiprogrammidesse (näiteks Horisont 2020, EUREKA EUROSTARS, rahvuslikud meetmed), tuues seeläbi klientideni enam kui 150 miljonit eurot. Aastate jooksul oleme nõustanud ettevõtteid ja ülikoole enam kui 20 Euroopa riigis.

Invent Baltics OÜ konsultandid aitavaid teid taotluste koostamise kõikides faasides, alustades teie idee teostatavuse ja ärilise perspektiivi hindamisest, tarvilike koostööpartnerite leidmisest kuni teie idee teostamise toetamiseks sobiva EL finantsmeetme väljavalimiseni. 

Täpsemat informatsiooni Invent Baltics teenuste kohta ettevõttetele, teadusasutustele ja avalikule sektorile leiab vastavatelt alalehtedelt.