Ettevõttest

Innovatsioonibüroo Invent Baltics OÜ missiooniks on aidata klientidel arendada uudsed ideed turukõlbuliku toote või teenuseni, leida selleks sobivad koostööpartnerid ning pakkuda tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel ja uutele turgudele sisenemisel. Oleme spetsialiseerunud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni nõustamisele.

Invent Baltics on asutatud 2006. aastal. Meie kogenud konsultandid pakuvad teenuseid nii ettevõteteleteadus- ja arendusasutustele kui avalikule sektorile. Invent Baltics konsultandid on Läänemere regiooni juhtivad spetsialistid Euroopa Liidu innovatsiooniprogrammide – Horisont 2020 ning EUREKA Eurostars programmi – alal. Meie konsultandid on koostanud enam kui 100 edukat rahastustaotlust erinevatesse fondidesse Eestis ja Euroopas, tuues klientideni enam kui 100 miljonit eurot rakendusuuringute ja tootearenduse finantseerimiseks. Oleme 10 tegutsemisaasta jooksul töötanud klientidega enam kui 20 Euroopa riigis – Gruusiast Portugalini, Soomest Kreekani.