Mari Šavel

Vanemkonsultant

Mari liitus Invent Baltics meeskonnaga 2008 aastal ja on tegelenud peamiselt Euroopa Liidu 7-nda raamprogrammi (7RP), Horisont 2020 (H2020) ja Eureka Eurostars projektitaotluste koostamise koordineerimise ja nõustamisega. Mari tööülesannete hulka kuulub ka edukate projektide edasine koordineerimine. Mari peamised nõustamisvaldkonnad on:

  • EL H2020 teadus- ja arendusprojektid;
  • EL H2020 koordineerivad ja toetavad tegevused;
  • muud Euroopa innovatsioonirahastud (Eureka Eurostars).

Mari on aidanud meie kliente nimetatud valdkondades alates projekti koostamise faasist (sh rahvusvaheline partnerotsing ja taotluse koostamine) kuni eduka lõpuni (hõlmates läbirääkimiste protsessi läbiviimist kliendi ja Euroopa Komisjoni vahel, kliendi abistamist edasisel projekti juhtimisel, suhtlust komisjoniga, sh ka aruandlust jms).

Mari on omandanud Tartu Ülikooli keemilise materjaliteaduse magistrikraadi.

Telefon: +37253985301 
E-post: mari.savel@invent.ee 
Skype: mari.shavel