Oliver Lillestik

Vanemkonsultant

Oliver Lillestik liitus Invent Baltics meeskonnaga 2010. aastal. Tema peamisteks tegevussuundadeks on:

  • tehnoloogiapõhiste turu-uuringute läbiviimine;
  • äri- ja ekspordiplaanide koostamine;
  • rahastustaotluste ettevalmistamine esitamiseks EAS-ile (nt tootmisettevõtete arendustoetus, tehnoloogia arenduskeskuste toetamise meede jt) ning Euroopa Liidu institutsioonidele (nt Eurostars ja Horisont 2020 SME projektid).

Lisaks eeltoodule on Oliver osalenud mitmete valdkondlike tegevussstrateegiate, rakendusplaanide ning EAS tootearenduse toetuse meetme põhiprojektide ning eeluuringute ettevalmistamisel.

Oliver on läbinud kiitusega (cum laude) Tartu Ülikooli majandusteaduse magistriõppe rahanduse ja majandusarvestuse suunal ning viibinud praktikal Eesti Vabariigi Presidendi majandusnõuniku juures.

Telefon: +37255689860

E-post: oliver.lillestik@invent.ee

Skype: oliver.lillestik