Silver Toomla 

Tegevjuht, vanemkonsultant

Silver Toomla on Invent Baltics OÜ asutaja ja tegevjuht. Lisaks ettevõtte üldisele juhtimisele on tema vastutada meeskonna arendamine ning teenuste koordineerimine Euroopa Liidu Innovatsioonifondide suunal. Silveril on kandev roll Enterprise Europe võrgustiku teenuste elluviimisel ning tehnoloogiapõhiste äriideede esmasel hindamisel.  

Silveri peamiseks nõustamisvaldkonnaks on Euroopa Liidu Innovatsioonifondid (Horisont 2020, EUROSTARS) ja kõik nendega seonduv: 

  • Tehnoloogiapõhiste äriideede hindamine 
  • Teadus- ja arendusprojektide koostamine Horisont2020 programmi 
  • Horisont 2020 VKE Instrument
  • Teadus- ja arendusprojektide koostamine EUROSTARS programmi 
  • Euroopa Komisjoniga läbirääkimiste koordineerimine 
  • Rahvusvaheliste tehnoloogia arendusprojektide juhtimine  

Silver Toomla on nõustanud enam kui 80 rahvusvahelise tehnoloogiaprojekti ettevalmistamist (EUROSTARS, 7. Raamprogramm, CIP, Horisont 2020), mis on andnud hea praktilise kogemuse tehnoloogiaprojektide käivitamiseks, juhtimiseks,  intellektuaalomandi küsimuste lahendamiseks ning äriplaneerimiseks. Olles administratiivseks koordinaatoriks mitmes 7. raamprogrammi projektis on Silver Toomla omandanud hea kogemuse tehnoloogia arendusprotsessi administreerimises ning teadusasutuste ja ettevõtete omavahelise koostöö koordineerimises. Silver Toomla on EKA poolt akrediteeritud V taseme vanemkonsultant. 

Telefon: +3725171781
E-post: silver.toomla@invent.ee
Skype: silvertoomla