Tagasiside

Palume Teilt hinnangut meie koostöö kohta. Järgneva küsimustiku täitmine võtab aega kuni 10 minutit. Loodame, et leiate selle aja. 

Ette tänades, Invent Baltics OÜ.

Email again:
Kas jäite rahule konsultandi erialaste teadmistega?
Kas konsultant suutis oma teadmisi edasi anda?
Kui oluliseks peate konsultandi panust algse idee arendamisse?
Milliseks hindate projektiga seotud infovahetuse tõhusust?
Milliseks hindate konsultandi panust infovahetuse korraldamisel?
Milliseks hindate konsultandipoolset lõpp- ja vahetähtaegadest kinnipidamist?
Kas olete huvitatud meiega koostöö jätkamisest tulevikus?