Uudised

14.aug Optofluid Technologies OÜ alustab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti elluviimist uudse dialüüsi sensormooduli arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel Optofluid Technologies OÜ (OFT) koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi tervihoiutehnoloogiate valdkonnas. Projekti eelarve on 2,8 miljonit eurot ning see hõlmab tehnoloogia arendust ja kliinilist valideerimist.

06.juuni MikroMasch Eesti OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti raames ligi 1,3 miljoni euro suuruse toetuse järgmise põlvkonna energiasalvestite arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel MikroMasch Eesti OÜ koostada eduka  projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi turvalise, puhta ja tõhusa energia valdkonnas. Projekti eelarve ulatub ligikaudu 1,8 miljoni euroni ning hõlmab tehnoloogia arendust ja piloteerimist.

10.mai Soome ettevõte Minima Processor Oy saab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti raames ligi 1,7 miljoni euro suuruse toetuse energiasäästliku mikroprotsessori tehnoloogia arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Minima Processor Oy koostada eduka  projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Projekti eelarve ulatub ligikaudu 2,4 miljoni euroni ning hõlmab tehnoloogia arendust, piloteerimist ja turule minekut.

23.märts Invent Balticsi kliendid said €7.5 miljonit toetust Horisont 2020 VKE Instrumendist

Hiljuti avaldatud VKE Instrumendi II faasi rahastamise tulemustest selgus, et Invent Baltics aitas oma klientidel kaasata kokku €7,5 miljonit. Edukaks osutusid neli projekti, mis esitati IKT, energeetika ja tervishoiu/biotehnoloogia valdkondades. Rahastuse saanud ettevõtted oli pärit kolmest erinvast liikmesriigist: Eestist, Soomest ja Iirimaalt.

14.märts Soome ettevõte RemoteA saab 1,2 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks.

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel RemoteA Oy koostada eduka  projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi tervisetehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 1,75 miljoni euroni.

12.jaan Soome ettevõte Brighterwave Oy saab 2,2 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Brighterwave Oy koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi II faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti kogueelarve ulatub 3,2 miljoni euroni.

29.dets Soome ettevõte Cloudstreet Oy saab 1,6 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks.

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Cloudstreet Oy koostada eduka  projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 2,3 miljoni euroni.

07.nov Ungari ettevõte Virtual Solutions Ltd saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse avatud lähtekoodiga äritarkvara arendamise raamistiku loomiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Ungari tarkvaraarendajal Virtual Solutions Ltd koostada eduka taotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud toetusfondi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi ärimudeli innovatsiooni valdkonnas.

26.okt SCULT Sihtasutus saab Erasmus+ Sport Collaborative Partnerships meetmest ligi €0,4 miljoni suuruse toetuse üle-Euroopalise spordivabatahtlike liikumise käivitamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas SCULT Sihtasutusel koostada eduka taotluse Erasmus+ Sport Collaborative Partnership meetmesse. Kolme-aastase Erasmus+ koostööprojekti eesmärk on käivitada SCULTi rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine Euroopas ning selle läbi edendada nii eurooplaste liikumisharjumusi kui ka ühiskondlikku kaasatust laiemalt.

07.sept Eesti biotehnoloogia ettevõte ProtoBios OÜ saab Euroopa Komisjoni Horisont 2020 RISE meetmest ~1,3 miljoni euro suuruse grandi skisofreenia varajase avastamise jaoks kasutatavate molekulaarsete diagnostikavahendite väljatöötamiseks. Taotluse SZ_TEST (“Towards Early Molecular Diagnostics of Schizophrenia”, projekti ID: 734791) kokkupanemist nõustas ning koordineeris Invent Baltics’i meeskond.
29.aug Alleco Oy, Soome infotehnoloogia ettevõte, saab toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Alleco Oy koostada edukas projektitaotlus Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi II faasi. Taotlus saavutas VKE Instrumendi infotehnoolgia valdkonnas kõige kõrgema hinde ning kogu projekti eelarve ulatub 1,2 miljoni euroni.

15.aug Soome ettevõte Paptic Oy saab 2,2 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Paptic Oy koostada edukas projektitaotlus Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi II faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi loodussäästlike lahenduste ja toormaterjalide efektiivsema kasutamise valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 3,1 miljoni euroni.

08.aug Nano OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse, et arendada uudset tootmisprotsessi propüleenglükooli tootmiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel Nano OÜ koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi loodussäästlike lahenduste ja toormaterjalide efektiivsema kasutamise valdkonnas.

06.juuli Sampo Software OY sai toetuse Horisont 2020 VKE instrument faas 1 projekti elluviimiseks

Invent Baltics meeskond aitas Soome ettevõttel Sampo Software OY koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi kutses, millesse esitati kõige rohkem taotlusi (Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkond).

25.apr Eesti ettevõte Advanced Sports Installations Europe AS sai Euroopa Komisjonilt 1,6 miljoni euro suuruse toetuse kunstmuruväljakute ümbertöötlemise tehnoloogia arendamiseks

Invent Baltics aitas Advanced Sports Installations Europe AS´il (ASIE) koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi. ASIE oli Invent Baltics´i abil varasemalt läbinud VKE-instrumendi eelprojekti (toetusega 50,000 eurot), mille käigus teostati tasuvusuuringud ja patendianalüüsid ning valmistati ette põhjalik 2.faasi ehk põhiprojekti taotlus. ASIE projekt oli edukas loodussäästlike lahenduste ja toormaterjalide efektiivsema kasutamise valdkonnas, olles üks vähestest Eesti ettevõtetest, kes Euroopa Komisjonilt nii suure tootearendustoetuse on pälvinud. 

13.apr Monese Ltd saab rohkem kui 1,1 miljonit eurot oma Horisont 2020 VKE instrument faas 2 projekti elluviimiseks

Invent Baltics meeskond aitas Ühendkuningriikide ettevõttel Monese Ltd koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi. Horisont 2020 VKE instrument faas 2 taotlus eelarvega ligi 1,5 miljonit eurot esitati teemal “ärimudeli innovatsioon”.

30.märts Paumax Oy / AINA Wireless edukas taotlus sai üle 2 miljoni euro Horisont 2020 VKE instrument faas 2 projekti arendamiseks

Invent Baltics meeskond aitas Soome ettevõttel Paumax Oy / AINA Wireless  koostada eduka taotluse SME Instrumendis uue põlvkonna Push-to-Talk kommunikatsiooniseadme arendamiseks. Seadme innovaatilisus seisneb IP-protokolli rakendamises, mis võimaldab parandada ning kaasajastada julgeoleku- ning päästeteenistuste kommunikatsiooni kvaliteeti ja efektiivsust.

02.märts Tartu Ülikooli spin-off-ettevõte Icosagen Cell Factory pälvis 1,2 miljonit eurot Horisont 2020 VKE instrument faas 2 projekti elluviimiseks Tartu Ülikooli spin-off ettevõte Icosagen Cell Factory pälvis Euroopa Komisjoni teadusprogrammis "Horisont 2020" (ingl "Horizon 2020") mainekatele ettevõtetele suunatud innovatsioonigrandi. Konkurents oli väga tihe: möödunud aasta 25. novembriks valiti 1090 laekunud taotlusest välja 30 projekti.
08.veebr Verkotan Oy saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse kantavate nutiseadmete testimismeetodi arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas elektroonikaseadmete testimist pakkuval Soome ettevõttel Verkotan Oy koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse programmi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, milles on kõige rohkem taotlusi.

03.veebr SCULT OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse harrastussporti edendava mobiilikeskkonna arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas sportlikku eluviisi edendaval Eesti ettevõttel SCULT OÜ koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi ärimudeli innovatsiooni valdkonnas.

05.jaan Bionova Oy saab rohkem kui miljon eurot oma Horisont 2020 VKE instrument faas 2 projekti elluviimiseks

Invent Baltics meeskond aitas Soome ettevõttel Bionova Oy koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi. Horisont 2020 VKE instrument faas 2 taotlus eelarvega ligi 1,5 miljonit eurot esitati teemal “ärimudeli innovatsioon”.

28.okt Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini tippkeskuse projekt (CETM) sai rahastuse Horisont 2020 Twinning meetmest.

Invent Baltics konsultandid aitasid Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini tippkeskusel koostada eduka taotluse Horisont 2020 Twinning programmi. 

21.okt Tartu Ülikooli Geenivaramu käivitas edukalt Horisont 2020 Twinning projekti (ePerMed) personaliseeritud meditsiini arengu edendamiseks Euroopas.
11.sept Uniq Bioresearch Oy projekt sai üle 1 miljonilise rahastuse Horisont 2020 VKE instrumendi II faasist

Invent Baltics’i meeskond aitas mikrokapseldamise tehnoloogiat arendaval Soome ettevõttel Uniq Bioresearch koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 2. faasi. Taotlus eelarvega ligi 1,5 miljonit eurot sai rahastust innovaatilise ja ressursisäästliku toiduainetehnoloogia valdkonnas. 

28.juuli Invent Baltics aitas MikroMasch Eesti OÜ’l koostada eduka Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi projektitaotluse uudse liitiumaku arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas nanotehnoloogia ettevõttel MikroMasch Eesti OÜ koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Transpordi valdkonna kutses. 

28.mai Invent Baltics aitas Soome ettevõttel ZenRobotics Oy koostada eduka Horisont 2020 SME Instrumendi projektitaotluse Soome ettevõtte ZenRobotics Oy 2 miljoni Euro suurune taotlus SME Instrumendis uue generatsiooni prügisorteerimisroboti arendamiseks oli edukas. Projekti käigus arendatav robot on mõeldud olme- ja tööstusprügi sorteerimiseks.
25.mai Synoste Oy kaasas A-ringis 2,2 miljonit eurot väliskapitali koos eduka EUREKA Eurostars projektiga Invent Balticsi klient Synoste Oy on Soome meditsiinitehnoloogia ettevõte, mis arendab järgmise põlvkonna implantaate luustiku deformatsioonide korrigeerimiseks. Synoste patenteeritud tehnoloogia loob platvormi, mis võimaldab arendada erinevaid tooteid lühikeste ja pikkade luude, selgroo ja näo-lõualuu piirkonna jaoks.
22.mai Invent Baltics aitas Eesti ettevõtetel koostada 2 edukat Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi projektitaotlust Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõtetel Advanced Sports Installations Europe AS ja Meratel OÜ koostada edukad projektitaotlused Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. 
20.apr Invent Baltics kutsub osalema rahvusvahelisel seminaril "(r)Evolutsioon energeetikas" Reedel, 8. mail toimub Eesti Teaduste Akadeemia saalis EL 7. raamprogrammi IAPP-projekti “HELTSTACK” tegevuste raames ning KBFI, VTT ning Elcogeni Eesti ja Soome ettevõtete ühisel korraldamisel rahvusvaheline seminar teemal “(r)Evolutsioon energeetikas”. 
16.apr Tartu Ülikooli saab Sünteetilise Bioloogia Keskuse arendamiseks 2,4 miljoni euro suuruse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 ERA Chair meetme grandi Invent Baltics’i konsultandid aitasid Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi professoril Mart Loogil koostada SynBioTEC (“Establishing ERA Chair position in Synthetic Biology at University of Tartu Institute of Technology ”) Horisont 2020 ERA Chair programmi
02.apr Invent Baltics aitas koostada 3 edukat Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi taotlust Eesti ja Soome ettevõtetele Invent Baltics’i meeskond aitas ettevõtetel Alekon Cargo OÜ, MY Capital OÜ ja GasEK Oy koostada edukad projektitaotlused Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele  (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. Projektide raames keskendutakse ulatuslike teostatavusuuringute läbiviimisele, sealhulgas turu-uuringud, patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringud ning tootmistehnoloogilised uuringud. Projektide väljundina koostatakse detailsed turustamise strateegiad ja äriplaanid uudsete tehnoloogiate turule viimiseks.
16.märts Tallinna Ülikool saab Euroopa Komisjoni Horisont 2020 ERA Chair meetmest ~2,4 miljoni euro suuruse grandi haridusinnovatsiooni ja IKT valdkonna teadustegevuse arendamiseks!
Invent Baltics’i meeskond koordineeris Tallinna Ülikooli taotluse CEITER (“Cross-Border Educational Innovation through Technology-Enhanced Research”) ettevalmistamist Horisont 2020 ERA Chair meetmesse, kus projekti hinnati kõrge 14 punktiga, mis tagasid ühtlasi ka kutse grandilepingu allkirjastamise ettevalmistuseks. 
20.veebr IT valdkonna ettevõtted Keel24 ja Sentab Estonia alustavad Eesti esimeste Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Horisont 2020 VKE instrumendi II faasi projekte
Invent Baltics’i konsultandid aitasid Eesti ettevõtetel Keel24 ja Sentab koostada edukad projektitaotlused Horisont 2020 väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearendus toetusfondi 2. faasi. Tegemist on seni ainukeste Eesti ettevõtetega, kes on VKE instrumendi 2. faasi taotlusvooru raames rahastatud projekti koordinaatoritena. Mõlemad ettevõtted kandideerisid VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonna kutses, mis on ühtlasi kõige kõrgema konkurentsiga valdkond: 191 esitatud taotlusest valiti rahastamiseks 14 projekti.
19.jaan Eesti biotehnoloogiaettevõte Icosagen Cell Factory (ICF) OÜ alustab Euroopa Komisjoni Horisont 2020 VKE instrumendi I faasi taotluse raames vajalike ettevalmistustega arendamaks uudset rakuliini

Invent Baltics’i konsultandid aitasid ICF’l koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud toetusfondi 1. faasi. Projekti „IcoCell“ esimeses faasis teostatakse ettevõttele detailne äriplaan ning tasuvusuuring, mis sisaldab muuhulgas turuuuringut; patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringut; tootmistehnoloogilist uuringut ning innovatsiooni kommertsialiseerimise strateegiat.

12.jaan Optofluid Technologies OÜ VKE Instrumendi 1. faasi taotlus on järjekordne Eesti ettevõtte edukas projekt Horisont 2020 raames

Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte Optofluid Technologies OÜ (OFT) projekt „On-Line DIAlysis Sensor“ (OLDIAS) oli edukas konkurentsitihedas „Personaalsete tervishoiulahenduste“ kategoorias ning sai rahastuse VKE Instrumendi 1. faasi projektile.

06.jaan Invent Baltics aitas Convion Oy´l koostada eduka VKE Instrumendi taotluse Soome energiatehnoloogia ettevõtte Convion Oy projekt „HighPower“ osutus konkurentsitihedas „Madala süsinikusisaldusega energiasüsteemide“ kategoorias edukaks ning sai rahastuse Horisont 2020 VKE Instrumendi 1. faasi projektile. 
27.nov Invent Baltics kutsub osalema seminaril "Arendustegevuse rahastamine tehnoloogiaettevõtetele. Uudsed lahendused tootmis- ja nanotehnoloogias" 4. detsembril kell 11.00 toimub Tartu Teaduspargis (Riia 181a, Tartu) seminar teemal „Uudsed lahendused tootmis- ja nanotehnoloogias". Seminari raames tutvustatakse ettevõtjatele Horisont 2020 programmi rahastamisvõimalusi.
26.nov Pixpolar Oy 1. faasi taotlus Horisont 2020 VKE Instrumendis oli edukas

Soome ettevõte Pixpolar Oy arendab uudset Modified Internal Gate kaamerasensorit, mis võimaldab kõrge kvaliteediga pilti toota ka pimedas. Eelkõige sobivad sensorid turvakaameratesse, kuid tulevikus võib pimedas pildistamise võimekus jõuda ka tavakaameratesse. VKE Instrumendi esimene faasi raames rahastab Pixpolar sensorite tootmistehnoloogia hindamist ning detailse äriplaani koostamist.

26.nov ZenRobotics Oy alustas CIP Eco-Innovation projekti

Soome ettevõte ZenRobotics Oy, kes arendab maailma esimest prügisorteerimisrobotit ZenRobotics Recycler, alustas 1,4 miljoni eurost CIP Eco-Innovation projekti, et suurendada roboti turupotentsiaali. Projekti käigus testitakse ja optimeeritakse roboti prototüüpi SITA Suomi sorteerimiskeskuses Viikkis. Samuti toetab Euroopa Komisjon kahe roboti müüki teistes Euroopa riikides. Hetkel on ZenRobotics Recycler ehitatud ehitusprügi sorteerimiseks.

24.okt Tallinna Tehnikaülikooli poolt koordineeritav Eesti esimene ja seni ainus ICT H2020 projekt „IMMORTAL“

Horisont 2020 ICT 1 kutsesse „Smart Cyber-Physical Systems“ esitatud projekt Integrated Modelling, Fault Management, Verification and Reliable Design Environment for Cyber-Physical System (IMMORTAL, projekti ID: 644905) sai komisjonilt kõrge, 14,5 pallise hinnangu, ning ühtlasi ka kutse grandilepingu allkirjastamisele. Taotluse kokkupanemist nõustas ning koordineeris Invant Baltics’i meeskond. Eelduste kohaselt allkirjastatakse ca 3,99 miljoniline leping TTÜ ja Euroopa Komisjoni vahel veel selle aasta sees.

29.apr 1. mail alustatakse ERA-Chairs projektiga “TUTIC-Green”
Invent Baltics’i abiga koostatud ning 10. veebruaril edukaks kuulutatud Tallinna Tehnikaülikooli rohelise keemia õppetooli projektiga TUTIC-Green“ (Excellent Tallinn University of Technology Research Chair in Green Chemistry and Technology) alustatakse 1. mail.   
11.veebr Tallinna Tehnikaülikooli projekt saab Euroopa Komisjonilt 2,4 miljonit eurot rohelise keemia õppetooli rajamiseks
Euroopa Komisjon  kuulutas 10. veebruaril välja eelmise aasta kevadel toimunud „Euroopa Teadusruumi õppetooli“ (ERA-Chairs) konkursi tulemused, kus 11 eduka taotluse hulgas oli ka Tallinna Tehnikaülikooli rohelise keemia õppetooli taotlus „TUTIC-Green“ (Excellent Tallinn University of Technology Research Chair in Green Chemistry and Technology, grandilepingu number: 621364), mille eesmärgiks on muuta inimeste mõttemaailma ning juhtida nende tähelepanu tarbitavate toodete keskkonnamõjule. Projekti koostamist nõustas Invent Baltics.
03.veebr 1. jaanuaril alustati FP7-ICT STREP projektiga “BASTION”
27.jaan CIP ICT PSP programm liideti Horisont 2020-ga
Invent Baltics OÜ lõpetas Eestis CIP ICT PSP riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmise. Viimase, 7. CIP ICT PSP taotlusvooru tulemusel said seitse Eesti organisatsiooni kokku üle 2 mln EUR toetust. Viimase viie aasta jooksul on CIP ICT PSP programmi kaudu Eestisse tulnud peaaegu 7 mln EUR Euroopa Liidu toetusraha. Programmi kontaktisik Siim Läänelaid on kohtunud kümnete taotlejatega nii teabepäevadel kui ka individuaalkonsultatsioonidel. Loodame, et kõik senised ja uued huvilised jätkavad sama edukalt ning osalevad edaspidi Horisont 2020 taotlusvoorudes.  
27.jaan Invent Baltics OÜ konsultandid aitasid Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) juhitud konsortsiumil koostada ja Euroopa Komisjoniga läbi rääkida eduka FP7-PEOPLE-2013-IAPP taotluse
1. märtsil 2014. aastal algavad 7. raamprogrammi  Marie Curie tegevuste alaprogrammi Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) eduka projekti „High Efficiency Low Temperature SOFC Stack“ (akroüüm: HELTSTACK, Nr. 612431) tegevused, mis kestavad ühtekokku 4 aastat ehk 48 kuud. Projekti koordineerib Eesti teadusasutus KBFI, koostöösse panustavad veel teadus- ja ettevõtluspartnerid Eestist (Elcogen AS, VKE) ja Soomest (Elcogen Oy, VKE; Teknologian Tutkimuskeskus VTT).
24.jaan 1. jaanuaril alustati FP7-SME-DEMO projektiga “E-SIGNAGE-D”
Invent Baltics’i juhitud 5-liikmelise konsortsiumi kick-off kohtumine leidis aset Eestis 23.-24. jaanuaril 2014.a. VKE-de erimeetme demo-projekti partneriteks on lisaks VKE-d Eestist (Visitret Displays OÜ), Rootsist (Poltech AB) ja Itaaliast (VIS Mobility s.r.l) ning suurfirma Rootsist (Pricer AB). Strateegilisteks koostööpartneriteks on täiendavalt kaks ettevõtet – Soome VKE Canatu Oy ja LC-Tec Rootsist. 
16.dets Fraunhofer FOKUS alustas koos kümne partneriga 7. raamprogrammi projekti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhineva targa linna transpordi lahenduse arendamiseks
 Invent Baltics OÜ konsultandid aitasid Fraunhofer FOKUSe (Fraunhofer Institute for Open Communications Systems) poolt juhitud rahvusvahelisel konsortsiumil koostada edukas taotlus 7. raamprogrammi ICT SMARTCITIES kutsesse.  
04.dets NANOSAT projekti seminaril tõdeti, et nanosatelliidid muudavad kosmosevaldkonna mängureegleid

7. novembril toimus Kopenhaagenis NANOSATi projekti seminar “Exchange of best practices, impact on education, innovation, space outreach”, mis tõi kokku ligi kolmandiku Euroopa juhtivatest nanosatelliitidega tegelevatest asutustest (ISIS, Gomspace, NanoSpace, Berlin Space Technologies jne) ja teadlastest ning Euroopa Kosmoseagentuuri ning Euroopa Komisjoni esindajad.

19.nov Invent Baltics OÜ poolt algatatud transpordi valdkonna projektitaotlus BEAWARE saab rahastuse

Statistiliselt on kuni 95 % raamprogrammide projektide koordinaatoritest pärit Lääne- Euroopa riikidest. Kuigi lennundusorganisatsioonide potentsiaal Ida-Euroopa riikides on palju suurem, ei ole enamik veel võimelised liikuma piirkondlikult organiseeritud tarneahelast üleeuroopalisse väärtuse loomise ahelasse. Enamasti on takistuseks kas rahaliste vahendite puudumine või informatsiooni puudus (vajadused, nõuded etc.). Seetõttu algatati BEAWARE (Bridging East West for Aerospace Research) projekt.

31.okt Helsingi Ülikool alustas EL 7. raamprogrammi projektiga MindSee
Invent Baltics OÜ konsultandid aitasid MindSee konsortsiumil koostada ja esitada edukas taotlus ja koordineerida läbirääkimisi.  
07.okt Invent Baltics OÜ ja Regio AS esitlesid 4. oktoobril uuringut „Maa kaugseire ja satelliitnavigatsioon – rakendused ja kasutusvõimalused ning mõju Eestis“.

Uuringu eesmärk oli kolmetine. Esiteks, anda majanduslik-statistiline ning tehniline ülevaade eri kosmoserakenduste mahust, hetkeolukorrast ning trendidest Eestis; teiseks, tutvustada EL-i programmide Galileo, EGNOS ja Copernicus rakendamise võimalusi Eestis; ning kolmandaks, hinnata programmide majanduslikku mõju Eestile.

19.märts 7. raamprogrammi projektikonkurss „International Incoming Fellowships (IIF)“ – võimalus kaasata kogenud teadlasi kolmandatest riikidest
Euroopa Komisjon avas 14. märtsil 7. Raamprogrammi “Inimesed” alaprogrammi raames projektikutse teemale “International Incoming Fellowships (IIF). Projektikutse tähtaeg on 14. August 2013 ning programmi kogueelarve 44.5 miljoni eurot.
18.veebr CIP ICT PSP infopäev 1. märtsil. Lisatud slaidid!
CIP ICT PSP (info-ja kommunikatsiooni-tehnoloogia poliitika toetuse programm) infopäev 01.03.2013, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 1. korruse saalis (Tallinn, Harju 11)
06.veebr Aalto Ülikool alustab Liidu 7. Raamprogrammi Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekti
Invent Baltics aitas Aalto Ülikoolil koostada eduka projektitaotluse CultAR Euroopa Liidu 7. Raamprogrammi Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehno-loogia kutsesse. 
31.jaan Peatselt avaneb Norra-Eesti koostööprogramm: keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil
Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine IKT abil on Norra–Eesti koostööprogramm, mis valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Norra organisatsioonide Norway Grants ja Innovation Norway koostöös.
30.jaan Invent Baltics kutsub osalema lennundus- ja kosmosetööstuse seminaril
21. veebruaril toimub Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5, ruum X-211B) seminaride sarja "Eesti ettevõtete võimalused lennundus- ja kosmosesektori rahvusvahelistel hangetel osalemisel" IV seminar teemal "KOOSTÖÖVÕIMALUSED LENNUNDUS- JA KOSMOSESEKTORIS". 
29.jaan Invent Baltics OÜ ja Tartu Observatooriumi pressiteade - Eesti ettevõte koordineerib Euroopa kosmosetööstuse tulevikusuundade uuringut
Euroopa Komisjon rahastab ligi poole miljoni euroga Euroopa kosmosetööstuse nanosatelliitide sektori tulevikusuundade uuringut, mille elluviimist juhib Eesti ettevõte Invent Baltics OÜ. Rahvusvahelise konsortsiumi hulka kuulub Eestist teaduspartnerina ka Tartu Observatoorium.
25.sept Invent Baltics kutsub osalema järjekordsel lennundus- ja kosmosetööstuse seminaril
10. oktoobril toimub Tallinnas, Radisson Blu Olümpia hotellis seminaride sarja "Eesti ettevõtete võimalused lennundus- ja kosmosesektori rahvusvahelistel hangetel osalemisel" III seminar teemal "Kuidas kasutada Euroopa Kosmoseagentuuri projektide esitamise ja haldamise infosüsteemi EMITS" (How to use ESA EMITS – principles and practics).
31.mai Avanes CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 programmi taotlusvoor!
CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 on Euroopa Liidu finantseeritav programm, mille eesmärgiks on vähendada inimkonna mõju keskkonnale ning parandada ressursside kasutamist. Programmi  taotlusvoor avati 29. mail 2012.
29.mai Invent Baltics OÜ nõustatud Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi FP7 IKT valdkonna taotlus “LAYERS” vooru edukaim integreeritud projekt (IP)!
TLÜ kui teaduskoordinaatori (ja Hispaania tehnoloogiainstituudi CIMNE kui administratiivkoordinaatori) juhitud 20-liikmelise konsortsiumi poolt ning Invent Baltics OÜ abiga kokku pandud suuremõõtmelise integreeritud projekti taotlus 7. raamprogrammi infotehnoloogia kutsesse osutus 2012. aasta jaanuarikuise vooru kõige edukamaks projektiks. 
29.mai BUILDEST projekti teavituspäev
8. juunil toimub IB konsultantide poolt nõustatava projekti BUILDEST avalik infopäev Radisson Blu hotellis (Rävala pst 3), Tallinnas.
19.märts Invent Baltics kutsub osalema lennundus- ja kosmosetööstuse seminaril
29. märtsil toimub Eesti Lennuakadeemias ning videosilla vahendusel Tallinnas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses, kosmose valdkonnas tegutsemise praktilisi nüansse tutvustav seminar äritegemise võimalustest lennundus- ja kosmosetööstuse valdkonnas.
21.veebr CIP IEE ja CIP ICT PSP infopäev juba järgmisel nädalal
CIP IEE (Intelligent Energy-Europe) ja CIP ICT PSP (info-ja kommunikatsiooni-tehnoloogia poliitika toetuse programm) infopäev 27.02.2012, Rahandus-ministeeriumi koolituskeskuses (Tallinn, Suur-Ameerika 1)
07.veebr Avanes CIP ICT PSP programmi 2012. aasta taotlusvoor!
CIP ICT PSP on Euroopa Liidu finantseeritava konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alamprogramm. Programmi 6. taotlusvoor avati 3. veebruaril 2012.
13.jaan Apprise’i, BioEximi, Modesat Communicationsi ja GOLIATH Wind teadus- ja arendustegevuse projektid said EASi rahastuse
Neli Invent Baltics’i partnerit – Apprise OÜ, BioEximi OÜ, Modesat Communications OÜ ja GOLIATH Wind OÜ – taotlesid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) edukalt teadus- ja arendustegevuse projektide toetust ligikaudu 3 miljoni euro väärtuses.