1. mail alustatakse ERA-Chairs projektiga “TUTIC-Green”

Invent Baltics’i abiga koostatud ning 10. veebruaril edukaks kuulutatud Tallinna Tehnikaülikooli rohelise keemia õppetooli projektiga TUTIC-Green“ (Excellent Tallinn University of Technology Research Chair in Green Chemistry and Technology) alustatakse 1. mail.   

Euroopa Komisjoni toetus (2,3 mln eurot viie aasta jooksul) annab võimaluse täiendada instituuti rahvusvaheliselt tunnustatud juhtivteadlase ja tema uue ERA-meeskonnaga, kelle eesmärgiks on viia instituudi jätkusuutliku rohelise keemia-alane teadustöö kvalitatiivselt uuele tasemele, luua eeldusi struktuurseteks muudatusteks instituudis (ja tulevikus ka laiemalt kogu ülikoolis) ning tuua instituuti välisprojektide ja erasektori rahastust. Lisaks saavad projekti raames õppetooli juures uurimistööd teha ka magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. 

Invent Baltics’i roll: nõustaja projekti koostamisel. 

Projekti kestus: 60 kuud

Euroopa Komisjoni toetus: 2.3 miljonit EUR