Soome ettevõte Minima Processor Oy saab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti raames ligi 1,7 miljoni euro suuruse toetuse energiasäästliku mikroprotsessori tehnoloogia arendamiseks

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Minima Processor Oy koostada eduka  projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Projekti eelarve ulatub ligikaudu 2,4 miljoni euroni ning hõlmab tehnoloogia arendust, piloteerimist ja turule minekut.


Minima unikaalne tehnoloogia võimaldab vähendada mikroprotsessorite energiavajadust kuni 20 korda, võimaldades seeläbi kordades tõsta pea kõigi digitaalsete seadmete võimekust ilma nende füüsilist suurust või aku kestvust mõjutamata. Minima tehnoloogia võimaldab miljarditel IOT (Internet of Things) seadmetel luua suuremat lisandväärtust läbi nutikamate, vastupidavamate ja odavamate lahenduste.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse 50 000 euroga projekti eeluuringut, sealhulgas idee tehnoloogilise teostatavuse uuring, turu-uuring, patendiuuring ja äriplaani koostamine. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE Instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu või partnerriigi ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5 kuni 3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi taotluste esitamise tähtajad on 06.09.2017 ja 08.11.2017.  II faasi viimane tähtaeg sel aastal on 18.10.2017, millest järgmised taotluste esitamise tähtajad selguvad lähiajal. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.