BEAWARE

BEAWARE projekti eesmärgiks on lennundusega seotud organisatsioonide informeerituse ja huvi suurendamine Horizon2020-s osalemise vastu. Erilist tähelepanu pööratakse neile, kes seni programmi pakutavatest võimalustest ühel või teisel põhjusel hoopis kõrvale on jäänud. Kompetentsi kaardistamiseks võetakse vaatluse alla vähemalt 10 lennunduse alast võimekust omavat regiooni Euroopas. Lisaks pakutakse koolitusi ja ettevõtete külastusi koostöökontaktide loomiseks selliste tipptasemel tööstusettevõtetega, kes on võimelised täitma lennundussektorist tulevaid tellimusi. Lõpptulemusena loodetakse jõuda vähemalt ühe võtmetehnoloogiate põhise innovatsiooniahelani ning moodustada vähemalt 5 potentsiaalset projektikonsortsiumi. Pikemas perspektiivis peaks projekti edukas elluviimine viima olukorrani, kus uute partnerlussuhete tekkimine Ida- ja Lääne-Euroopa lennundussektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide vahel ei sõltu enam Euroopa Liidu poolsest rahastusest.

BEAWARE projekti algatajaks ja koordinaatoriks on Invent Baltics OÜ. Projekti konsortsiumisse kaasatud 12 partneri hulgas on nii ettevõtteid, teadusasutusi (National Institute for Aerospace Research, Vilnius Gediminas Technical University ja Zilinska University), erialaklastreid (Aerospace Valley, Farnborough Aerospace Consortium, Hamburg Aviation, Helice, Moravian Aerospace Cluster ja Pôle Pégase) kui teadus- ja arendustegevuse tugistruktuure (Association of Polish Aviation Industry, Agency for the Promotion of European Research). Riikidest on Eesti kõrval esindatud Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania, Leedu, Tšehhi, Rumeenia ja Slovakkia.

Loe lähemalt projekti koduleheküljelt: http://beaware-aero.eu/

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

Vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon: +37253407861
E-post:  tonis.eerme@invent.ee