NANOSAT

EL 7.raamprogrammist rahastatud kosmose valdkonna projekti NANOSAT (2013-2014)  eesmärkideks oli:

  • konsolideerida Euroopas nanosatelliitide põhilised arendajad, luua nendevaheline võrgustik, jagada parimaid praktikaid ning analüüsida nanosatelliitide kasutusvõimalusi Euroopa Kosmosepoliitika elluviimisel;
  • demonstreerida nanosatelliitide potentsiaali uute innovatiivsete teenuste väljatöötamisel koostöös Euroopa Liidu Copernicus programmiga;
  • valmistada ette uute kosmosemissioonide kavad (nn. proof of concept), mis baseeruvad nanosatelliitide võrgustikul ning mis võimaldavad Euroopa Kosmosepoliitika eesmärkide edukamat elluviimist.

Ülevaade NANOSAT projekti tulemustest on huvilistele nähtav projekti koduleheküljel: http://www.fp7-nanosat.eu/

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Mari Šavel
Telefon: +37253985301
E-postmari.savel@invent.ee