Arengukoostöö Georgias (INNOTRANS)

Invent Baltics OÜ on organisatsioonina Eesti teadus & arendus ning innovatsiooni (T&A,I) maastikul tegutsenud alates 2006. aastast, isikute tasemel oluliselt varasemast, koondades tänaseks päevaks laialdasi teadmisi ja kogemusi siin toimuvast. Georgia T&A,I tugistruktuuride ülesehitamise ajal oli meie kogemus veel väga värske. Seega oli täiesti loomulik, et panime koostöös mitmete Eesti ja Georgia partneritega kokku õppeprogrammi „Eesti innovatsiooni tugistruktuuride loomise ja tehnoloogiasiirde toimimise kogemuse tutvustamine Georgia ametnikele, arendus- ja teadusasutuste ja ettevõtete esindajatele“ (INNOTRANS) ning taotlesime selle elluviimiseks toetust Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö (www.vm.ee/arengukoostoo) vahenditest.

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Archimedesega Eestist ning Tbilisi Riikliku Ülikooli ja Teadusfondiga Georgiast panime kokku laiaulatusliku nelja sessiooniga (3 Georgias ja 1 Eestis) koolitusprogrammi, mis oli suunatud Georgia T&A,I ülesehitamisega seotud inimestele ja organisatsioonidele. Kolme Georgias toimunud sessiooni raames tutvustati Eestis toimunud arenguid ja nende tagamaid. Eestis toimunud sessiooni ajal said Georgia osalejad kohtuda Eesti erinevate T&A,I organisatsioonide esindajatega ning luua otsekontakte, et neil oleks võimalik oma igapäevatöös kasutada ära just neile sobivat osa meie kogemusest.

Invent Baltics OÜ roll kogu projekti juures oli lisaks oma erialaste teadmiste ja kogemuste edasiandmisele tuua kokku võimalikult esinduslik konsortsium mõlemast riigist, koostada ja viia  ellu koolitusprogramm.