ERANIS

ERANIS (“Strengthening co-operation between European Research Area and NIS”, 6. raamprogramm, 2007-2008) projekti eesmärgiks oli suurendada endise Nõukogude Liidu liiduvabariikide Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Moldova teadus- ja arendusasutuste osalemist Euroopa Liidu 6./7. raamprogrammis, aidates üles ehitada riiklikke kontaktpunktide tugisüsteeme ning võimaldades sihtriikide teadusasutustele 7. raamprogrammi teemalisi koolitusi ja võrgustumisüritusi Euroopa teadlastega. 

Invent Baltics OÜ konsultantide peamine roll projektis seisnes 7. raamprogrammi alaste koolituste ning nõustamissessioonide läbiviimises.

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Silver Toomla
Telefon: +3725171781
E-post: silver.toomla@invent.ee