Euroopa Kosmoseagentuuri uuring

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) poolt tellitud uuringu peamiseks eesmärgiks oli hinnata ESA lepingute kaudse tööstusliku mõju (indirect industrial effects) kvantitatiivset väärtust Eestis ja Tšehhis. Kaudne tööstuslik mõju tuleneb kosmoseagentuuride ja projekti elluviivate hankijate (ettevõtted ja ülikoolid, uurimisasutused) vahelistest lepingulistest suhetest.  
Kaudse tööstusliku mõju all mõeldakse ESA programmides osalemisest saadavat kogukasu, alates tehnoloogiast, oskusteabest, ettevõtte mainekujundusest kuni lepinguteni, mida ettevõtted kasutada muudes tegevustes, et suurendada oma müügitulu ja lisandväärtust.
Uuringu lõppraport sisaldas 2015. aasta veebruaris ja märtsis läbi viidud 30 intervjuud ESA töövõtjatega Tšehhis (15 töövõtjat) ja Eestis (15 töövõtjat ja potentsiaalset töövõtjat).  Uuring näitas kiiret kaudse tööstusliku mõju akkumuleerimist nii Eestis kui ka Tšehhis ning seda ka mitte-kosmosevaldkonna domeenides. 

Uuringu metoodika kujundamise aluseks võeti sarnased üleriigilised uuringud kaudse tööstusliku mõju kohta Norras, Taanis, Portugalis ja Iirimaal. Seetõttu oli võimalik teostada ka põhjalik võrdlevanalüüs kosmose investeeringute kordaja effekti kohta.  Uuringu metodoloogiliste aluste teemal on ilmunud publikatsioon:
Eerme, T. (2016), “Indirect industrial effects from space investments”, Space Policy, Vol. 38, pp. 12–21. 

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:
 Vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon: +37253407861
E-post:  tonis.eerme@invent.ee