NordicBaltSat

NordicBaltSat projekti (www.nordicbaltsat.eu, 2010-2012, finantseerija: Euroopa Komisjon, FP7-SPACE; rahaline maht: 692 972€) eesmärgiks oli luua “uute” ja “vanade” kosmoseriikide koostöös vajalikud eeldused selleks, et „uued“ riigid oleksid edaspidi võimelised edukalt panustama erinevatesse kosmoseprogrammidesse. NordicBaltSat projekti käigus läbiviidud tegevuste tulemusena:

  • kaardistati kõigis osalevates riikides (Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas) arendatavad kosmosetehnoloogiad ning koondati need „Space Directory“ kogumikku;
  • teavitati ettevõtjaid erinevatest kosmosetööstuse ning ESA-ga seotud koostöövõimalustest ning aidati tõsta teadlikkust kosmose valdkonna rakendustest poliitikakujundajate hulgas;
  • koostati ühine tehnoloogiaprogramm (Joint Technology Programme);
  • Valmistati ette kosmose valdkonna teadlikkuse tõstmise programm (Space Awareness Action Programme).

Lisaks toimus NordicBaltSat projekti raames Tallinnas 2-3.02. 2012. aastal rahvusvaheline kosmose­konverents “Broadening The Base of Europe's Space Community”. Konverents oli ühtlasi NordicBaltSat projekti kokkuvõtvaks ürituseks. Konverents temaatika keskendus sellele, kuidas valmis­tada Eesti, Läti, Leedu ja Poola ettevõtteid ning avalikku sektorit ette koostööks Euroopa kosmosetööstuse ja -organisatsioonidega. Samuti vaadeldi nimetatud riikide võimalusi omavaheliseks kosmosealaseks koostööks ning anti ülevaade riikide kosmosetööstuse potentsiaalist. Konverentsi ettekanded ja diskussioonid hõlmasid ka kosmoseteadlikkuse olukorda ning selle suurendamise võimalusi. Samuti anti ülevaade kosmoseprojektide rahastamisvõimalustest, sh tutvustati põgusalt ELi uut innovatsiooniprogrammi Horizon 2020.

NordicBaltSat projekti konsortsiumisse kuulusid:


Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

Vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon: +37253407861
E-posttonis.eerme@invent.ee