Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network on Euroopa Komisjoni algatatud võrgustik, mis toetab Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse (VKE) arendamist. Võrgustiku eesmärk on tõsta VKE-de konkurentsivõimet ja ekspordisuutlikkust Euroopas. Võrgustik ühendab ligikaudu 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni ja asutust enam kui 40 Euroopa Liidu liikmes- ja koostööriigis.

Enterprise Europe Network võimaldab Teil:

  • müüa oma toodet või tehnoloogiat Euroopas, leida oma toodetele edasimüüjaid või allhankijaid tootmiseks;
  • otsida lahendusi ettevõtte arengut takistavatele tehnoloogilistele probleemidele;
  • otsida partnereid arendusprojektide elluviimiseks;
  • saada esmast infot erinevate Euroopa Liidu teadus- ja arendusprogrammide kohta;
  • saada infot sihtturgude kohta.

 Invent Baltics konsultandid aitavad Teid:

  • toote/tehnoloogia müügiprofiili koostamisel,
  • partneriotsingu läbiviimisel,
  • rahvusvaheliste arendusprojektide käivitamisel,
  • info kogumisel sihtturgude kohta.

 

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Juhan Jüriado
Telefon: +3725176480
E-post: juhan.juriado@invent.ee