Invent Baltics on konsultatsiooniettevõte, mis pakub tehnoloogiaettevõtetele ärikonsultatsioone ja abistab avaliku sektori poolt rahastatavate kõrgtehnoloogiliste arendusprojektide kokkupanemisel. Meie teenused on ennekõike suunatud Põhjala ettevõtetele. Invent Baltics on aidanud ettevõtetesse tuua  enam kui 100 miljoni euro mahus teadusuuringute ja tootearendusprojektide raha, kaasates vahendeid erinevatest fondidest Euroopas (peamiselt Horisont 2020, SME Instrument, EUREKA) ja Eestis (erinevad EAS ja ETAG meetmed).

Meie klientide hulka kuuluvad Skandinaavia ja Eesti juhtivad biomeditsiini-, nano-, materjali- ja infotehnoloogia valdkondade ettevõtted, ambitsioonikad idufirmad, aga ka uuendusmeelsed tööstusettevõtted. Viimase paari aasta jooksul oleme oma teenuseid eksportinud Austriasse, Soome, Rootsi, Ühendkuningriiki, Norrasse, Lätisse, Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliasse, Hispaaniasse, Belgiasse, Hollandisse, Taani ja Slovakkiasse, kokku 20 välisriiki.