Advanced Sports Installations OÜ

Horisont 2020 VKE meetme 1. faasi taotlus – Advanced Sports Installations OÜ

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõtetel Advanced Sports Installations Europe AS koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. 
Projekti raames keskendutakse ulatuslike teostatavusuuringute läbiviimisele, sealhulgas turu-uuringud, patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringud ning tootmistehnoloogilised uuringud..

Advanced Sports Installations Europe AS tegeleb staadionite kunstmurukatete uuendamise ja ümbertöötlemisega ning on arendamas täiskomplektset mobiilset kunstmuru ümbertöötlemise lahendust. ASIE peamised sihtturud on Skandinaavias ning Kesk-Euroopas, kuid vajadus kunstmurukatete ümbertöötlemise tehnoloogia vastu kasvab kiirelt nii terves Euroopa Liidus kui ka välisturgudel.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turulähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.