Lingvist

Horisont 2020 VKE meetme (avatud murranguline innovatsioon) 2. faasi taotlus – Lingvist (Keel 24 OÜ)

Eesti ettevõte Keel 24 OÜ sai 2,2 miljoni euro suuruse grandi Horisont 2020 VKE meetme 2. faasist oma keeleõppetarkvara arendamiseks. Keel 24 OÜ on tuntud oma uudse kiirendatud keeleõppe tarkvara Lingvist poolest. Lingvist on arvutipõhine keeleõppe programm, mis kasutab statistilisi ja matemaatilisi optimeerimise meetodeid õppe kohandamiseks igale õppijale, et muuta nende õppimine maksimaalselt tõhusaks ja tulemuslikuks. 2. faasi projekti vältel suurendab Keel 24 oma algoritmi tõhusust, lisab uusi keeli ja valmistab tarkvara ette suurematele turgudele sisenemiseks.

Projektitaotlused esitati VKE meetme äärmiselt konkurentsitihedas avatud murrangulise innovatsiooni valdkonnas, milles valiti 191 projektist rahastamiseks vaid 14 projekti.

VKE meede on spetsiaalselt innovaatilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. Selle meetme eesmärgiks on täita lüngad teadustöö ja innovatsiooni varajastes faaside rahastamises, kiirendades seeläbi uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja uuenduslike lahenduste rakendamist võtmetähtsusega ühiskondlikes väljakutsetes. VKE meetme 1. faasis toetatakse projekti algset teostatavusuuringut ja uuenduse äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse VKE-sid eelkõige tootearenduses, uuenduste esitlemises ja esmastes turundustegevustes.

Invent Baltics koordineeris kogu taotluse koostamise protsessi, aidates Keel 24 OÜ-l koostada tootearendusplaani, viia läbi vajalikud majandusliku tasuvuse hindamised (turu-uuringud, konkurentsianalüüsid, tuluarvestused), ja formuleeris eduka projektitaotluse.