Sentab OÜ

Horisont 2020 VKE meetme (avatud murranguline innovatsioon) 2. faasi taotlus – Sentab OÜ

Eesti ettevõte Sentab OÜ sai 2,3 miljoni euro suuruse grandi Horisont 2020 VKE meetme 2. faasist, et arendada oma sotsiaalset suhtlusplatvormi vanemale elanikkonnale.

Sentabi lahendus pakub meelelahutuse, perekonna ja sõpradega suhtlemise ning jälgimise funktsioone. Platvormi teeb ainulaadseks võimekus efektiivselt analüüsida kasutajakäitumise andmeid ja seeläbi soodustada varajasi ning ennetavaid tegevusi, et tõsta vanema elanikkonna elukvaliteeti ja reageerida tõhusalt negatiivsetele muutustele. 2. faasi projekti raames keskendub Sentab tarkvara arendamisele vanurite emotsionaalse seisundi mustrite avastamiseks ja nende integreerimiseks Sentab’i kommunikatsiooni- ja andmebaasisüsteemidesse.

Projektitaotlused esitati VKE meetme äärmiselt konkurentsitihedas avatud murrangulise innovatsiooni valdkonnas, milles valiti 191 projektist rahastamiseks vaid 14 projekti.

VKE meede on spetsiaalselt innovaatilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. Selle meetme eesmärgiks on täita lüngad teadustöö ja innovatsiooni varajastes faaside rahastamises, kiirendades seeläbi uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja uuenduslike lahenduste rakendamist võtmetähtsusega ühiskondlikes väljakutsetes. VKE meetme 1. faasis toetatakse projekti algset teostatavusuuringut ja uuenduse äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse VKE-sid eelkõige tootearenduses, uuenduste esitlemises ja esmastes turundustegevustes.

Invent Baltics koordineeris kogu taotluse koostamise protsessi, aidates Sentabil koostada tootearendusplaani, viia läbi vajalikud majandusliku tasuvuse hindamised (turu-uuringud, konkurentsianalüüsid, tuluarvestused), ja formuleeris eduka projektitaotluse.