ZenRobotics OY

Horisont 2020 VKE meetme (keskkonnainnovatsioon) 2. faasi taotlus – ZenRobotics OY

Soome ettevõte ZenRobotics Oy sai 2 miljoni euro suuruse grandi Horisont 2020 VKE meetme 2. faasist uue põlvkonna prügisorteerimisroboti arendustöödeks.  Uue põlvkonna seade kasutab mitme sensoriga süsteeme ja masinõppimistehnoloogiat kaubandus- ja tööstusjäätmete sorteerimiseks. ZenRobotics lahendusest võib saada murranguline uuendus jäätmete sorteerimises, asendades madala tootlikkusega ning ohtliku käsitsitöö efektiivsete ja kiirete autonoomsete sorteerimisrobotitega. ZenRoboticsi peamiseks uuenduseks on ainulaadne iseõppiv süsteem, mis kogub andmeid oma keskkonna kohta, teeb tarku otsuseid ja juhib robotkätt pidevalt muutuvas keskkonnas.

VKE meede on spetsiaalselt innovaatilistele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. Selle meetme eesmärgiks on täita lüngad teadustöö ja innovatsiooni varajastes faaside rahastamises, kiirendades seeläbi uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ja uuenduslike lahenduste rakendamist võtmetähtsusega ühiskondlikes väljakutsetes. VKE meetme 1. faasis toetatakse projekti algset teostatavusuuringut ja uuenduse äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse VKE-sid eelkõige tootearenduses, uuenduste esitlemises ja esmastes turundustegevustes.

Invent Baltics koordineeris kogu taotluse koostamise protsessi, aidates ZenRoboticsil koostada tootearendusplaani, viia läbi vajalikud majandusliku tasuvuse hindamised (turu-uuringud, konkurentsianalüüsid, tuluarvestused), ja formuleeris eduka projektitaotluse.