Innovatsioonibüroo Invent Baltics OÜ missiooniks on aidata klientidel arendada uudsed ideed turukõlbuliku toote või teenuseni, leida selleks sobivad koostööpartnerid ning pakkuda tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel ja uutele turgudele sisenemisel.

Invent Baltics OÜ aitab maandada klientide äri- ja tehnoloogiariske, kaasates arendusprojektide elluviimiseks finantsvahendeid Euroopa Liidu tugifondidest. Meie konsultandid on koostanud ligi 80 edukat rahastustaotlust erinevatesse fondidesse Eestis (EAS tootearenduse toetus) ja Euroopas (EL 7. raamprogramm, EUREKA), tuues Eesti ja Euroopa klientideni enam kui 85 miljonit eurot rakendusuuringute ja tootearenduse finantseerimiseks.

Meie unikaalne kogemus ning aastate jooksul välja kujunenud rahvusvaheline koostöövõrgustik võimaldavad üles ehitada konsortsiumeid ka väga keerukate ja suuremahuliste arendusprojektide elluviimiseks. Invent Baltics OÜ on üheks Eesti poolseks partneriks Euroopa suurimas ettevõtluse tugiteenuseid pakkuvas võrgustikus „Enterprise Europe Network “ (EEN). Võrgustik ühen­dab endas rohkem kui 1000 ettevõtlust toetavat organisatsiooni enam kui 40 Euroopa Liidu liikmes- ja koostöö­riigist. Aastatel 2009-2012 oleme nõustanud üle 100 kliendi oma tehnoloogia või oskusteabe müügil ja tehnoloogia arendus­projektide algatamisel, enam kui 30 kliendile oleme leidnud koostööpartnerid rahvusvaheliste arendusprojektide käivitamiseks.

Meie klientide hulka kuuluvad Eesti juhtivad biomeditsiini-, nano-, materjali- ja infotehnoloogia valdkondade ettevõtted, ambitsioonikad idufirmad, aga ka uuendusmeelsed tööstusettevõtted. Viimase paari aasta jooksul oleme oma teenuseid eksportinud Austriasse, Soome, Rootsi, Ühendkuningriiki, Norrasse, Lätisse, Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliasse, Hispaaniasse, Belgiasse, Hollandisse, Taani ja Slovakkiasse, kokku 20 välisriiki.