Finantside kaasamine (Eesti)

Invent Baltics OÜ on Eesti ainus konsultatsiooniettevõte, kes on spetsialiseerunud teadus- ja arendustegevuse projektide nõustamisele. Muuhulgas oleme aitanud koostada tootearendus- või rakendusuuringuprojektide finantseerimistaotlusi erinevatesse Eesti toetusmeetmetesse:

Meie konsultandid on nõustanud  EAS tootearenduse toetusmeetmesse taotluste esitamist alates 2002. aastast. Meil on Eesti suurim kogemus – oleme nõustanud 45 edukat tootearendus- ja rakendusuuringuprojekti, mille seas on nii tööstusettevõtete projekte kui ka keerulisi, mitmeid rahvusvahelisi partnereid hõlmavaid rakendusuuringuprojekte kõrgtehnoloogiasektorites. Üle 90% meie klientidest on oma arendusprojektidele toetust saanud. Lisaks rahaliselt mahukatele tootearendus- ja rakendusuuringuprojektidele oleme koostanud ligi 100 edukat eeluuringuprojekti. 

Ainuüksi 2011.-2012. aastal osalesime 22 eduka arendusprojekti ettevalmistamisel, millele EAS tootearenduse toetusmeetmest eraldati 7,4 miljonit eurot ja SA Archimedes valdkondlikest T&A toetusmeetmetest ligi 3,7 miljonit eurot, s.o. kokku 11,1 miljonit eurot.

Lisaks oleme oma klientidel aidanud koostada kümneid edukaid taotlusi EAS ekspordi arendamise toetuse meetmesse, kasvutoetuse meetmesse, jt EAS-i tugimeetmetesse. Koostatud ekspordiplaanid on toetanud müügi arendamist nii lähiturgudel (Läänemeremaad) kui kaugematel turgudel (Hiina, India, USA).  

 

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon:
+37253407861
E-post: tonis.eerme@invent.ee