Finantside kaasamine arendustegevuseks

Invent Baltics konsultandid on aidanud koostada enam kui 50 edukat Horisont 2020 (varem 7. Raamprogramm), SME Instrument ja EUREKA Eurostars programmi projekti. Kokku oleme nõustanud ettevõtteid enam kui 20 Euroopa riigis. Invent Baltics OÜ konsultandid aitavaid teid taotluse koostamise kõikides faasides, alustades teie idee hindamise ning sobiva toetusprogrammi väljavalimisega.

2014. aastal käivitas Euroopa Komisjon Horisont 2020 raames uue spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meetme – SME Instrumendi, mille kaudu on ettevõtetel võimalus saada toetust turu-lähedaste tootearendusprojektide elluviimiseks. SME Instrument on üles ehitatud kahefaasilisena - esimeses faasis toetatakse arendusprojekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. Teises faasis toetatakse ettevõtte tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Teise faasi projektide eelarve on keskmiselt 1,5 – 2 miljonit eurot.

Enne kui alustada Horisont 2020 programmi või Eurostars programmi taotluse ettevalmistamist, on vaja mõista programmi ülesehitust ja nõudeid esitatavale projektile ning sellest lähtuvalt analüüsida, kas antud programm sobitub teie ettevõtte arendustöö eesmärkidega. Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:


vanemkonsultant Silver Toomla
Telefon: +3725171781
E-post: silver.toomla@invent.ee