DIAMOND

Tallinna Tehnikaülikooli Arvutitehnika ja Diagnostika õppetooli poolt koordineeritud projekt DIAMOND (“Diagnosis, Error Modelling and Correction for Reliable Systems Design”, FP7-ICT, 2010-2012) keskendus uuenduslike metoodikate väljatöötamisele, mis suudavad leida elektroonikasüsteemide ja kiipide disainimise käigus tekkinud vead, need efektiivselt ja kiirelt parandada, vähendades seeläbi kiipide testimise kulu enam kui 50 %.

Elektroonikasüsteemide ja kiipide disain muutub järjest kallimaks ning üha rohkem aega kulub keerukate süsteemide testimisele. Kui tööstuslikke vigu osatakse üsna hästi lokaliseerida, siis spetsifikatsiooni- ja disainivigade ning, kasutamisest ja keskkonnast tingitud vigade  kindlaksmääramise valdkonnas on arendustegevus olnud tagasihoidlik.

DIAMOND projekt koondas kaheksat partnerit kuuest eri riigist ning projekti maht oli 3,2 mln eurot, millest Euroopa Komisjoni tugi moodustas 2,8 mln eurot.

Projekti olid kaasatud nii teadusasutused (Grazi Tehnikaülikool (Austria), Bremeni Ülikool (Saksamaa), Linköpingi Ülikool (Rootsi)) kui testimise ja verifitseerimisega tegelevad teadusmahukad ettevõtted. Ärispetsifikatsioon tehnoloogia arendusse tuli lõppkasutajatelt IBM-ilt (Iisrael) ja Ericssonilt (Rootsi).

Invent Baltics OÜ konsultandid aitasid antud 7. raamprogrammi (7RP) Informatsiooni- ja Kommunikatsioonitehnoloogia alaprogrammi projekti partneritel paika seada projekti rõhuasetused, abistasid konsortsiumi kokkupanekul ning valmistasid ette täistaotluse 7RP-sse. 7RP toetab uuenduslikke teadusprojekte, mis edendavad märgatavalt konkreetse teadusvaldkonna tehnikataset.