SARM

SARM (“Endometrial and Embryonic Genomics, Searching for Biomarkers in Assisted Reproduction” / lühemalt “Search for Assisted Reproduction Markers”, FP7-PEOPLE-2012-IAPP, 2013-2016) projekti eesmärgiks on kaasa aidata kunstliku viljastamise (in vitro Fertilisation, IVF) protseduuride ja tehnoloogia täiustumisele läbi uudsete meetodite arendamise ning kasutuselevõtu.

Peamiseks teaduslikuks väljakutseks on mõista paremini varases staadiumis embrüote arengu iseärasusi ning leida efektiivsemad võimalused endomeetriumi kvaliteedi hindamiseks. Teadustöö eesmärgiks on leida uued embrüonaalsed ja endomeetriumi biomarkerid, mis võimaldavad siirdamiseks välja valida parimad/elujõuliseimad embrüod või välja selgitada endomeetriumist tulenevad põhjused naiste viljatuseks.

SARM projekti konsortiumi moodustavad 2 ettevõtluspartnerit (Reproduktiivmeditsiini TAK AS, Tartu, Eesti ja IVIOMICS, Paterna, Hispaania) ning 3 akadeemia partnerit (Karolinska Institute, Stockholm, Rootsi; Katholieke Universiteit Leuven, Belgia ja Tartu Ülikool, Eesti), koondades sel moel vajaliku reproduktiivgeneetika ja -meditsiini alase teadmuse.

Projekti teadusplaan viiakse ellu läbi teadlasvahetuse – ühtekokku 145 teadlaskuud (sh 65 akadeemiast ettevõtlusesse ja 80 vastupidi) – ja 8 uue teadlase juurdepalkamise (kokku 120 teadlaskuud, sh 48 akadeemia ja 72 ettevõtluse poolt).

IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways) programmi eesmärgiks on edendada aktiivset koostööd avalik-õiguslike teadusasutuste/akadeemia ja ettevõtete, eriti VKE-de vahel läbi pikaajaliselt planeeritud teadmiste ja oskuste jagamise.

Projekti aluseks on teaduslik tööplaan mis iganes valdkonnas koos tehnika taseme analüüsiga (progress beyond the state-of-the-art), mis näitab planeeritud arendustöö uudsust. Projekti viiakse ellu läbi personali- ehk teadlasvahetuse programmi (nn Plan for Transfer of Knowledge, ToK).

Projekti miinimum partnerasutuste arv on 2, üks kummastki valdkonnast (akadeemia vs ettevõtlus) ja vähemalt 2 erinevast EL liikmes- või assotsieerunud riigist. Tavapärane projekti pikkus on 4 aastat. Projekti eelarve kujuneb teadlasvahetuse programmi põhjal.

Invent Baltics konsultantide roll SARM projektis ulatub konsortsiumi koordineerimisest, taotluse kokkupanemisest kuni edukate läbirääkimisteni lõpetamiseni Euroopa Komisjoniga, seejärel projekti avakoosoleku korraldamise ja projektile jooksva administratiivtoe pakkumiseni.