Tallinna Tehnikaülikool

Horisont 2020 IKT (IKT-01-2014 - „Smart Cyber-Physical Systems“) taotlus – Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli poolt juhitav konsortsium sai 3,9 miljoni euro suuruse rahastuse Horisont 2020 IKT programmi teadustegevuse ja innovatsiooni meetmest, et töötada välja integreeritud tööriistade pakett usaldusväärsete küberfüüsikaliste süsteemide (CPS) veahalduse, kontrollimise ja töökindla projekteerimise jaoks. Lisaks koostatakse ühetaolistel alustel põhinev kõikehõlmav veamudel CPS-de erinevate veapõhjuste (projekteerimisviga, kulumine ja keskkonnategurid) avastamiseks. Samuti on IMMORTAL-il kavas luua töökindla projekteerimise raamistikule veahaldusinfrastruktuur, mis võimaldaks ülikiiret veatuvastust, -isolatsiooni ja -parandust mitme tuumaga CPS arhitektuurides, mis võetakse lähiaastail eeldatavasti üha laialdasemalt kasutusele. Selle tulemusena võimaldab projekt arendada usaldusväärseid CPS-e, mis on töökindlamad, pikema kasutuseaga ning suurema protsesside varieeruvusega.

Teadustegevuse ja innovatsiooni meetmed koosnevad peamiselt tegevustest, mille eesmärgiks on luua uusi teadmisi ja/või uurida uue või täiustatud tehnoloogia, toote, protsessi, teenuse või lahenduse teostatavust. Meetmed võivad eeltoodu saavutamiseks hõlmata teoreetilist ja rakenduslikku teadustegevust, tehnoloogia arendamist ja integreerimist, väiksemal skaalal prototüübi testimist ja kontrolli labori- või simulatsioonikeskkonnas. Projektid võivad sisaldada omavahel tihedalt seotud, kuid piiratud demonstratsioon- või piloottegevusi, mille eesmärk on tõendada tehnilist teostatavust reaalsele töökeskkonnale sarnases keskkonnas.

Invent Baltics koordineeris kogu taotluse koostamise protsessi, nõustades Tallinna Tehnikaülikooli uurimis- ja arendusraamistiku määratlemisel ning peamiste mõjude kirjeldamisel, ja formuleeris eduka projektitaotluse.