Tallinna Ülikool

Horisont 2020 ERA Chair taotlus – Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool sai Euroopa Komisjoni Horisont 2020 ERA Chair meetmest 2,4 miljoni euro suuruse grandi haridusinnovatsiooni ja IKT valdkonna teadustegevuse arendamiseks. Projekti eesmärgiks on edendada interdistsiplinaarset teadustööd ühendades selleks haridusteaduse, kognitiivse psühholoogia, inimese ja arvuti vahelise interaktsiooni ning andmeteaduse ja õpianalüütika meetodeid, suurendamaks Tallinna Ülikooli võimekust tehnoloogiale toetuva haridusinnovatsiooni uurimisel.

ERA Chair meede on osaks Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmist, mis on loodud toetamaks ülikoole ja muid teadusorganisatsioone kõrgekvaliteedilise personali kaasamisel ja hoidmisel ning suurepäraste jätkusuutlike tulemuste saavutamiseks vajalike struktuuriliste muudatuste elluviimisel. ERA Chair positsiooni hoidja peaks olema varasema eduka juhtimiskogemusega antud teadusvaldkonna tippteadlane ja teadusjuht. ERA Chair peab koostama oma meeskonna ja aitama teadusorganisatsioonil parandada oluliselt oma teadusvõimekust ja saavutada suuremat edu investeeringute kaasamisel.

Invent Baltics aitas koordineerida kogu taotluse ettevalmistamise protsessi ja nõustas Tallinna Ülikooli SWOT analüüsi põhjal eesmärkide, teadusliku visiooni, tegevuskava ja jätkusuutlikkuskava koostamisel ja peamiste valdkonnale avaldatavate mõjude määratlemisel.