Innovatsioonibüroo Invent Baltics OÜ missiooniks on aidata klientidel arendada uudsed ideed turukõlbuliku toote või teenuseni, leida selleks sobivad koostööpartnerid ning pakkuda tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel ja uutele turgudele sisenemisel.

Invent Baltics aitab tugevdada klientide arendusvõimekust, otsides arendusprojektide elluviimiseks tugevaid teaduspartnereid ja kaasates finantsvahendeid Euroopa Liidu tugifondidest. Meie konsultandid on koostanud ligi 80 edukat rahastustaotlust erinevatesse fondidesse Eestis (EAS tootearenduse toetus, SA Archimedes valdkondlikud T&A toetusmeetmed) ja Euroopas (EL 7. raamprogramm, EUREKA), tuues Eesti klientideni enam kui 25 miljonit eurot rakendusuuringute ja tootearenduse finantseerimiseks.

Meie unikaalne kogemus ning aastate jooksul välja kujunenud rahvusvaheline koostöövõrgustik võimaldavad üles ehitada konsortsiumeid ka väga keerukate ja suuremahuliste arendusprojektide elluviimiseks. Invent Baltics OÜ on üheks Eesti poolseks partneriks Euroopa suurimas ettevõtluse tugiteenuseid pakkuvas võrgustikus „Enterprise Europe Network“ (EEN). Võrgustik ühendab endas rohkem kui 1000 ettevõtlust toetavat organisatsiooni enam kui 40 Euroopa Liidu liikmes- ja koostööriigist. Aastatel 2009-2012 oleme nõustanud enam kui 100 klienti oma tehnoloogia või oskusteabe müügil ja tehnoloogia arendusprojektide algatamisel, üle 30 kliendile oleme leidnud koostööpartnerid rahvusvaheliste arendusprojektide käivitamiseks.

Meie klientide hulka kuuluvad mitmed Euroopa juhtivad teadus- ja arendusasutused, nt Fraunhofer-Gesellschaft (Saksamaa), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA, Prantsusmaa), Aalto Ülikool (Soome), Kungliga Tekniska Högskolan (Rootsi) jpt. Viimase paari aasta jooksul oleme oma teenuseid eksportinud Austriasse, Soome, Rootsi, Ühendkuningriiki, Norrasse, Lätisse, Saksamaale, Prantsusmaale, Itaaliasse, Hispaaniasse, Belgiasse, Hollandisse, Taani ja Slovakkiasse, kokku 14 välisriiki.