Finantside kaasamine arendustegevuseks

Invent Baltics konsultandid omavad laialdast kogemust rahvusvaheliste teadus- ja arendusprojektide koostamisel ning konsortsiumite ülesehitamisel. Oleme aidanud koostada enam kui 50 edukat 7. raamprogrammi, Horisont 2020 ja EUREKA Eurostars programmi projekti.

Invent Baltics koostatud projektide vahendusel on Euroopa teadusasutused ja ettevõtted saanud täiendavaid vahendeid 60 miljoni euro ulatuses arendustöö realiseerimiseks. Kokku oleme nõustanud ettevõtteid ja ülikoole enam kui 14 Euroopa riigis. Oleme aidanud koostada edukaid 7. raamprogrammi projekte mitmetele Euroopa tippülikoolidele ning teaduskeskustele –  Aalto Ülikool (Soome), Grazi Tehnikaülikool (Austria), Royal Institute of Technology (Rootsi) jpt.

Invent Baltics OÜ konsultandid aitavaid teid taotluse koostamise kõikides faasides alustades teie idee hindamise ning sobiva toetusprogrammi väljavalimisega.

Invent Baltics konsultandid juhivad kogu taotluse ettevalmistamise protsessi ning aitavad teid:

 • projekti idee defineerimisel,
 • konsortsiumi struktuuri määratlemisel ja tarvilike partnerite leidmisel,
 • tööplaani koostamisel,
 • projekti majanduslike mõjude hindamisel,
 • projekti juhtimisstruktuuride koostamisel,
 • intellektuaalomandi (IO) küsimustes, IO-strateegia defineerimisel ja konsortsiumilepingute koostamisel,
 • projekti eelarvestamisel,
 • projekti haldamisel ja esitamisel selleks ettenähtud veebikeskkonnas.

Enne kui alustada Horisont 2020 programmi taotluse ettevalmistamist, on vaja mõista programmi ülesehitust ja nõudeid esitatavale projektile ning sellest lähtuvalt analüüsida, kas antud programm sobitub teie uurimisüksuse ja partnerite kompetentsiga ning kas planeeritud idee on piisavalt uudne.  

Programmis „Horisont 2020” koondatakse vahendid kolmele vastastikku tugevdavale sambale, mis vastavad Euroopa 2020 strateegia prioriteetidele:

 • Tipptasemel teadus, mille eesmärk on tõsta Euroopa teaduse taset ja tagada maailmatasemel teadusuuringute jätkumine Euroopa pikaajalise konkurentsivõime kindlustamiseks.
 • Juhtpositsioon tööstuses, mille eesmärk on muuta Euroopa atraktiivseks teadusuuringutesse ja innovatsiooni  investeerimise kohaks, edendades ettevõtlusega seotud tegevusi.
 • Ühiskonnaprobleemide lahendamine, mis kajastab Euroopa 2020 strateegia poliitilisi eesmärke ning tegeleb kodanike ühiste muredega nii Euroopas kui ka mujal. 

 

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Silver Toomla
Telefon: +3725171781
E-post: silver.toomla@invent.ee