Projektide juhtimine

Meie konsultantidel on laialdased 7. raamprogrammi (7RP) ja EUREKA Eurostars programmi projektide juhtimise ning administratiivse koordineerimise oskused, teadmised ja mitmekülgsed praktilised kogemused.

Oleme juhtinud suuri, paljude partneritega 7RP tehnoloogiaprojekte (ROBOSWARM, SMARTMUSEUM, DIAMOND, FILOSE, SEPIA, E-Signage); administreerinud 7RP mobiilsusprojekte (WaterS, TEAM), juhtinud 7RP tugiprojekte (ERANIS, NordicBaltSat, EstSpace, NanoSAT) ning turulähedasi Eurostars arendusprojekte (NAVIGATE, SolarBud).

Rahvusvaheliste projektide juhtimine eeldab, et projektijuht ja abijõud on väga hästi kursis vastava programmi rahastus- ja aruandlusreeglitega ning mõistavad hästi arendusprojekti ülesehitust ja konsortsiumi struktuuri / iga projektipartneri rolli.

Invent Baltics konsultandid aitavad teid:

  • konsortsiumisisese aruandluse korraldamisel ning kulude planeerimisel ja jälgimisel,
  • konsortsiumi eelarve juhtimisel,
  • konsortsiumi koosolekute korraldamisel ja juhtimisel,
  • aruandluse koostamisel ja kooskõlastamisel Euroopa Komisjoniga,
  • projekti sisuliste ja eelarveliste muudatuste sisseviimisel,
  • konsortsiumilepingu administreerimisel,
  • suhtlusel rahastajaga / Euroopa Komisjoniga.

Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Silver Toomla
Telefon: +3725171781
E-post: silver.toomla@invent.ee