SME Instrument

Horisont 2020 SME Instrument pakub väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suurepäraseid rahastusvõimalusi oma arendusprojektide läbiviimiseks. Horisont 2020 SME Instrumendi taotlemist tuleks kaaluda kui teie ettevõttel on:

 • Uuenduslik toode või tehnoloogia, mis omab turul olulist konkurentsieelist
 • Lahendab olulist probleemi Euroopa tasandil
 • Tõestatud turunõudlus ning esimesed pilootkliendid
 • Testitud prototüüp tõestamaks tehnoloogia teostatavust

Kui kõik need eeldused on täidetud, on see teie jaoks suurepärane võimalus. SME Instrumendi toetus katab kõiki tegevusi prototüübi arendamisest kuni lahenduse turule toomiseks.

SME Instrument on üles ehitatud kahefaasilisena ja ettevõtetel on võimalus valida, kas nad soovivad alustada teostatavusuuringuga (Faas 1) või taotleda otse tootearendustoetust (Faas 2).

MÕNED FAKTID


€3 miljardit
7,500 projekti

Faas 1

Teostatavusuuring
(4-6 kuud)
Toetus: €50,000

SME Instrument toetab tootearendusprojekti ettevalmistamist €50,000 ulatuses. Selle raames on võimalik läbi viia tüüpilisi ettevalmistavaid tegevusi, et tõestada projekti uuenduslikkust. Tüüpilised tegevused Faas 1 projekti raames on:

 • Partnerotsingud
 • Intellektuaalomandi alased uuringud, s.h. tegutsemisvabaduse uuring
 • Äristrateegiate väljatöötamine
 • Väikesel skaalal pilootide läbiviimine

Faas 1 projekti tulemusena valmib põhjalik ettevõtte äriplaan.

Faas 2

Tootearendusprojekt
(1-2 aastat)
Toetus: €0.5-2.5 miljonit

Faas 2 projekt võimaldab ettevõtetel läbi viia kõiki tegevusi, mis on vajalikud turukõlbuliku toote arendamiseks. See eeldab prototüübi edasiarendust, testimist, piloteerimist ja tootmisprotsesside skaleerimist. Osaliselt on abikõlbulikud ka turundustegevused. Toetuse määr on 70%. Keskmine projekti pikkus on 1.5-2 aastat ja toetuse maksimaalne suurus on €2.5 miljonit.

Meie teenused

Meie konsultandid koordineerivad kogu taotluse ettevalmistamise protsessi ning abistavad teid kõikide vajalike tegevuste juures:

 • Projekti idee formuleerimine
 • Tööplaani koostamine
 • Projekti eelarvestamine
 • Äriplaani koostamine
 • Projekti juhtimine ning administratiivsete ülesannete täitmine

VANEMKONSULTANT

Silver Toomla

Mobiil: +372 5171 781
E-post: silver.toomla@invent.ee

Meie edulood