31.05.2012

Avanes CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 programmi taotlusvoor!

← Tagasi pressiteadete vaatesse

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 on Euroopa Liidu finantseeritav programm, mille eesmärgiks on vähendada inimkonna mõju keskkonnale ning parandada ressursside kasutamist. Programmi taotlusvoor avati 29. mail 2012.

Taotlusvooru eelarve on 34,8 mln EUR, mis jaguneb alltoodud valdkondades esitatud projektide vahel:

  • Materjalide ümbertöötlemine;
  • Energiasäästlikud ehitusmaterjalid;
  • Toiduainetetööstus;
  • Vesi;
  • Keskkonnahoidlikud ettevõtted.

Toetust saavad taotleda kõik juriidilised isikud, kuid eelistatud on VKE-d. Lisaks on eelistatud ettevõtete klastrid ning projektid, millel on suur turupotentsiaal ning mis näitavad Euroopa loodavat kõrget lisandväärtust. Maksimaalne toetusmäär on kuni 50% abikõlblikest kuludest. Täpsem info programmi kohta CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 kodulehel.


Rahastamistaotluste esitamise tähtaeg on juba 6. september 2012.
Kontakt
Silver Toomla
silver.toomla@invent.ee
← Tagasi pressiteadete vaatesse