07.02.2012

Avanes CIP ICT PSP programmi 2012. aasta taotlusvoor!

← Tagasi pressiteadete vaatesse

CIP ICT PSP on Euroopa Liidu finantseeritava konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alamprogramm. Programmi 6. taotlusvoor avati 3. veebruaril 2012.

Taotlusvooru eelarve on 127 mln EUR, mis jaguneb alltoodud valdkondades esitatud projektide vahel:

  1. Targa linna IKT lahendused (energia, transport, internet)
  2. Europeana arendustööd, avatud andmed ja e-õpe;
  3. IKT tervise, väärika vananemise ja kaasamise teenistuses;
  4. IKT innovatiivseteks avalikeks teenusteks;
  5. Küberturvalisus, mobiilsed pilvelahendused ja satelliitside

Projektid on suunatud konkreetsete uute IKT lahenduste ühtseks kasutuselevõtuks Euroopa Liidu riikides (Piloot A) ning erinevate olemasolevate lahenduste üle-Euroopalisele rakendamisele (Piloot B), kaasates igas riigis terve teenuse pakkumiseks vajaliku tarneahela. Toetust saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori asutused investeeringupojektidel kuni 50% ulatuses otsestest kuludest, „pehmetel“ projektidel (temaatiline võrgustik ja parima praktika võrgustik) kuni 0,5 mln EUR või kuni 80% kuludest, sõltuvalt projekti tüübist. Täpsem info programmi kohta CIP ICT PSP kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai 2012.

CIP IST PSP riiklik kontaktisik Siim Läänelaid koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldab programmi infopäeva 27. veebruaril 2012 Tallinnas. Täpsema info ning infopäeva programmi avaldame lähipäevil.

Kontakt: Siim Läänelaid, Siim.Laanelaid@invent.ee

← Tagasi pressiteadete vaatesse