27.01.2014

CIP ICT PSP programm liideti Horisont 2020-ga

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics OÜ lõpetas Eestis CIP ICT PSP riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmise. Viimase, 7. CIP ICT PSP taotlusvooru tulemusel said seitse Eesti organisatsiooni kokku üle 2 mln EUR toetust. Viimase viie aasta jooksul on CIP ICT PSP programmi kaudu Eestisse tulnud peaaegu 7 mln EUR Euroopa Liidu toetusraha. Programmi kontaktisik Siim Läänelaid on kohtunud kümnete taotlejatega nii teabepäevadel kui ka individuaalkonsultatsioonidel. Loodame, et kõik senised ja uued huvilised jätkavad sama edukalt ning osalevad edaspidi Horisont 2020 taotlusvoorudes.

Seoses EL toetuste reformimisega ja ühtlustamisega, on CIP ICT PSP alates 2014. aastast liidetud Horisont 2020 erinevate tööprogrammidega. Peamiseks positiivseks erinevuseks on toetuse määra tõstmine. Varasema 50% asemel on võimalik taotleda toetust kuni 100% ulatuses ja taotlemine on viidud teiste programmidega sarnastele alustele (taotluste struktuur, esitamine, hindamine).

Peamiselt on CIP ICT PSP teemad üle viidud Horisont 2020 Energia, Tervise, ICT ja teistesse tööprogrammidesse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Horisont 2020 programmide riikliku kontaktpunkti ülesandeid Eestis täidab Eesti Teadusagentuur ning kindlasti soovitame oma küsimustega pöörduda nende konsultantide poole. Invent Baltics jätkab oma põhitegevust teadus- ja arendustegevuse nõustamisel: uudsete ideede analüüs, teostatavusanalüüsid, tasuvusanalüüsid, toetusmeetmete valik, koostööpartnerite leidmine, taotluste koostamise nõustamine, läbirääkimiste ja projektide juhtimise tugiteenus.

CIP ICT PSP taotlusvoorude ja projektide info on saadaval siin.


← Tagasi pressiteadete vaatesse