06.01.2015

Invent Baltics aitas Convion Oy´l koostada eduka VKE Instrumendi taotluse

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Soome energiatehnoloogia ettevõtte Convion Oy projekt „HighPower“ osutus konkurentsitihedas „Madala süsinikusisaldusega energiasüsteemide“ kategoorias edukaks ning sai rahastuse Horisont 2020 VKE Instrumendi 1. faasi projektile.

Convion Oy 1. faasi projekt algab veebruarist 2015 ning ettevõtte eesmärgiks on välja töötada ja turule viia kompaktne, efektiivne ning loodussäästlik SOFC-tehnoloogial põhinev lokaalne sooja- ning elektrienergia koostootmisjaam. Projekti „HighPower“ esimeses faasis teostatakse ettevõttele detailne äriplaan ja tasuvusuuring, mis sisaldab muuhulgas patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringut; turuuuringut; tootmistehnoloogilist uuringut ning innovatsiooni kommertsialiseerimise strateegiat.

Invent Baltics koostas Convion´i äriidee põhjal Horisont 2020 programmi nõuetele ning edukriteeriumitele vastava projektitaotluse ning nõustas ettevõtet taotluse esitamise ning hilisema grandilepingu läbirääkimiste faasis.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Alates 2015. aastast on VKE Instrumendi kutsed iga kvartali lõpus. Järgmised kutsete tähtajad on 18. märtsil ja 17. juunil 2015, kusjuures antud kuupäevaks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse