07.10.2013

Invent Baltics OÜ ja Regio AS esitlesid 4. oktoobril uuringut „Maa kaugseire ja satelliitnavigatsioon – rakendused ja kasutusvõimalused ning mõju Eestis“.

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Uuringu eesmärk oli kolmetine. Esiteks, anda majanduslik-statistiline ning tehniline ülevaade eri kosmoserakenduste mahust, hetkeolukorrast ning trendidest Eestis; teiseks, tutvustada EL-i programmide Galileo, EGNOS ja Copernicus rakendamise võimalusi Eestis; ning kolmandaks, hinnata programmide majanduslikku mõju Eestile.

EAS-i tellimusel viidi läbi teostatavusuuring eesmärgiga keskenduda tulevikus üksnes majanduslikult põhjendatud kosmosevaldkonna projektide ettevalmistamisele ja korraldamisele nii Eesti era-, avalikus kui ka teadussektoris ning valmistada ette põhjendus avalduse esitamiseks 2013. aasta novembris ESA täisliikmestaatuse saamiseks.

Uuringu ühe tulemusena antakse hinnang Eesti kosmosevaldkonna strateegia 2011–2013 rakenduskavas elluviidavate tegevuste mõjule Eesti majandusele. Uuringu käigus hinnati satelliittehnoloogia rakendusvõimalusi Eestis konkreetsemalt satelliitpiltide riikliku andmebaasi loomiseks, jääseireks ja täppispõllumajanduse arendamiseks, kirjeldati rakenduste juurutamiseks vajalikke koostöömudeleid ning hinnati mainitud rakenduste majanduslikke mõjusid Eestis.  

Uuringuga saab lähemalt tutvuda MKM-i kodulehel: Maa kaugseire ja satelliitnavigatsioon – rakendused ja kasutusvõimalused ning mõju Eestis

Lisainformatsioon:
Tõnis Eerme
tonis.eerme@invent.ee


← Tagasi pressiteadete vaatesse