19.12.2018

Invent Balticsi konsultandid nõustasid üleeuroopalist konsortsiumi Horisont 2020 rahastuse saamisel

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Teadus ja innovatsioon (Research and Innovation Action, RIA) kutsesse “Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing” esitatud projekt CO-ADAPT püüab arendada raamistikku, millega lihtsustatakse ja toetatakse aktiivset vananemist.

CO-ADAPTi toetuse suurus ulatub pea 4 miljoni euroni. Projekti konsortsiumisse kuulub kümme partnerit mitmest Euroopa riigist – ülikoolid Itaaliast ja Soomest ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtted nii Itaaliast, Soomest kui ka Belgiast.

Projekti kestus on 3,5 aastat. Projekt algas detsembris 2018. 

Horisont 2020 RIA valdkonna projektid rahastakse 100% ulatuses. CO-ADAPTi taotlus kogus hindajatelt maksimaalse toetuse ehk 15 punkti.
← Tagasi pressiteadete vaatesse