06.06.2017

MikroMasch Eesti OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti raames ligi 1,3 miljoni euro suuruse toetuse järgmise põlvkonna energiasalvestite arendamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel MikroMasch Eesti OÜ koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi turvalise, puhta ja tõhusa energia valdkonnas. Projekti eelarve ulatub ligikaudu 1,8 miljoni euroni ning hõlmab tehnoloogia arendust ja piloteerimist.

MikroMasch arendab energiasalvestite süsteemi kodutarbijatele ja väikeettevõtetele. Uudne salvesti on piisavalt tõhus, et muuta tavapäraselt väga pika tasuvusajaga väikeste energiajaamade (näiteks paikesepaneelid) kasutamine kättesaadavaks ka tavakliendile. MikroMaschi lahendus põhineb uudsel liitiumakude tootmise tehnoloogial, mille tulemusena suudetakse salvestada umbes 7 korda rohkem energiat vähendades samal ajal elutsükli kulu ligi 8 korda võrreldes tänaste turu juhtivate toodetega.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse 50 000 euroga projekti eeluuringut, sealhulgas idee tehnoloogilise teostatavuse uuring, turu-uuring, patendiuuring ja äriplaani koostamine. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE Instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu või partnerriigi ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5 kuni 3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi taotluste esitamise tähtajad on 06.09.2017 ja 08.11.2017. II faasi viimane tähtaeg sel aastal on 18.10.2017, millest järgmised taotluste esitamise tähtajad selguvad lähiajal. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.← Tagasi pressiteadete vaatesse