08.08.2016

Nano OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse, et arendada uudset tootmisprotsessi propüleenglükooli tootmiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel Nano OÜ koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi I faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi loodussäästlike lahenduste ja toormaterjalide efektiivsema kasutamise valdkonnas.

Nano arendab uudset tootmisprotsessi propüleenglükooli tootmiseks põllumajandussektori jääkidest. Projekti raames teostatakse eeluuring lahenduse äripotentsiaali hindamiseks ning koostatakse projekteerimise lähteülesanne piloottehase ehitamiseks.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5-3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi kutsete tähtajad on 7. september, 9. november ja 15. veebruar (2017). II faasi järgmised tähtajad on 13. oktoober, 18. jaanuar (2017) ja 6. aprill (2017). Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Rohkem infotSilver Toomla
silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse