14.08.2017

Optofluid Technologies OÜ alustab Horisont 2020 VKE Instrumendi Faas II projekti elluviimist uudse dialüüsi sensormooduli arendamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Eesti ettevõttel Optofluid Technologies OÜ (OFT) koostada eduka projektitaotluse Horisont 2020 VKE Instrumendi meetmesse. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi tervihoiutehnoloogiate valdkonnas. Projekti eelarve on 2,8 miljonit eurot ning see hõlmab tehnoloogia arendust ja kliinilist valideerimist.

OFT arendab uudset dialüüsi sensormoodulit, mis võimaldab kiiremini ja efektviisemalt kontrollida neeruasendusravi kvaliteeti. Uudne tehnoloogia võimaldaks oluliselt tõsta elukvaliteeti 3,4 miljonil inimesel, kes vajavad igapäevaselt dialüüsi asendamaks neerude korrapärast funktsioneerimist. OFT on juba läbiviinud Faas I projekti, mille käigus koostati ettevõtte detailne äriplaan ja tasuvusuuring. Faas II projekti lõpuks loodetakse valmis saada turukõlbulik toode.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse 50 000 euroga projekti eeluuringut, sealhulgas idee tehnoloogilise teostatavuse uuring, turu-uuring, patendiuuring ja äriplaani koostamine. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE Instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu või partnerriigi ettevõte ilma partnereid kaasamata ning projekti raames on lubatud suuremahulised allhanked. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5 kuni 3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi taotluste esitamise tähtajad on 06.09.2017 ja 08.11.2017. II faasi viimane tähtaeg sel aastal on 18.10.2017, millest järgmised taotluste esitamise tähtajad selguvad lähiajal. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.


← Tagasi pressiteadete vaatesse