12.01.2015

Optofluid Technologies OÜ VKE Instrumendi 1. faasi taotlus on järjekordne Eesti ettevõtte edukas projekt Horisont 2020 raames

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Eesti meditsiinitehnoloogia ettevõte Optofluid Technologies OÜ (OFT) projekt „On-Line DIAlysis Sensor“ (OLDIAS) oli edukas konkurentsitihedas „Personaalsete tervishoiulahenduste“ kategoorias ning sai rahastuse VKE Instrumendi 1. faasi projektile.

OFT arendusprojekti sisuks on uudse dialüüsi sensormooduli arendus, mis võimaldab kontrollida neeruasendusravi kvaliteeti kiiremalt ja täpsemalt kui varasemalt võimalik. VKE Instrumendi raames on plaanis läbi viia seadme lõplik testimine ja valmistada ette turule sisenemisek. Projekti 1. faasis koostatakse ettevõtte detailne äriplaan ja tasuvusuuring, mis sisaldab muuhulgas patendi- ja tegutsemisvabaduse uuringut, turuuuringut, tootmistehnoloogilist uuringut ning innovatsiooni kommertsialiseerimise strateegiat.

Invent Baltics koostas OFT äriidee põhjal Horisont 2020 programmi nõuetele ning edukriteeriumitele vastava projektitaotluse ning nõustas ettevõtet taotluse esitamise ning hilisema grandilepingu läbirääkimiste faasis.

VKE Instrument on spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meede Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turu-lähedasi tootearendusprojekte. VKE Instrumendi 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Alates 2015. aastast on VKE Instrumendi kutsed iga kvartali lõpus. Järgmised kutsete tähtajad on 18. märtsil ja 17. juunil 2015, kusjuures antud kuupäevaks saab esitada nii 1. kui ka 2. faasi taotlusi. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.


← Tagasi pressiteadete vaatesse