03.02.2016

SCULT OÜ saab Horisont 2020 VKE Instrumendi I faasi toetuse harrastussporti edendava mobiilikeskkonna arendamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas sportlikku eluviisi edendaval Eesti ettevõttel SCULT OÜ koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi 1. faasi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi ärimudeli innovatsiooni valdkonnas.

SCULT OÜ arendab harrastussportlastele suunatud mobiilipõhist keskkonda, mis võimaldab kasutajatel leida ja broneerida personaalne treening spordimentori või treeneriga olenemata asukohast või huvipakkuvast spordialast. Platvorm pakub samaaegselt mentoritele ja treeneritele ainulaadset võimalust klientide leidmiseks ja oma teenuste turustamiseks. Projekti raames teostatakse eeluuring keskkonna edasiseks tehniliseks arendamiseks, skaleerimiseks ja globaalsele turule viimiseks.

VKE Instrument koosneb kahest faasist. I faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist 50 000 euroga. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. VKE instrumendi projektitaotluse saab esitada Euroopa Liidu ettevõte nii ilma partnereid kaasamata kui ka konsortsiumina. II faasi projekti eelarve tüüpiliseks suuruseks on 1,5-3 miljonit eurot.

Järgmised I faasi kutsete tähtajad on 24.veebruar (I faas), 3. mai, 7. september ja 9. novembril. II faasi järgmised tähtajad on 14. aprill, 15. juuni ja 13. oktoober.

Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta. Tänaseks on Invent Baltics’i meeskond aidanud koostada kokku 14 edukat VKE Instrumendi esimese faasi ja 6 edukat teise faasi projektitaotlust.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse