11.12.2017

Soome ettevõte Nukute Oy saab 1,75 miljoni euro suuruse toetuse Horisont 2020 VKE Instrumendi II faasi projekti elluviimiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond aitas Soome ettevõttel Nukute koostada eduka projektitaotluse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) loodud tootearenduse toetusfondi. Taotlus oli edukas VKE Instrumendi Informatsiooni ja Kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas ning kogu projekti eelarve ulatub 2,5 miljoni euroni.

Nukute on loonud uuendusliku ning lihtsalt kasutatava tehnoloogilise lahenduse unehäirete nagu uneapnoe tuvastamiseks ning raviks. Uneapnoe mõjutab kogu maailmas üle 500 miljoni inimese ning on seega tõsineine sotsiaalne ja tervishoiuprobleem põhjustades erinevaid südame-versoonkonna ning neurokognitiivseid haigusi. Lisaks põhjustab uneapnoe päevast unisust ning on mootorsõidukite õnetusjuhtumite üheks peamiseks põhjustajaks.

Horisont 2020 VKE Instrument on suurepärane võimalus kaasata lisarahastust tootearenduseks ning turule minekuks. VKE Instrument koosneb kahest faasist.
I faasis toetatakse 50 000 euroga projekti eeluuringut, sealhulgas idee tehnoloogilise teostatavuse uuring, turu-uuring, patendiuuring ja äriplaani koostamine. II faasis toetatakse tootearendust ning esmaseid turundustegevusi.

Fond on teie ettevõttele sobilik kui:

  • teil on unikaalse toote eksisteeriv prototüüplahendus, mida on juba koos lõpptarbijatega testitud
  • eksisteerib selge ärivõimalus ning te opereerite kasvaval rahvusvahelisel turul
  • teie tootel/teenusel on selged mõõdetavad eelised konkureerivate lahenduste ees

Järgmised I faasi taotluste esitamise tähtajad on 08.02.2018 ja 03.05.2018 ja II faasi tähtajad 10.01.2018 ja 14.03.2018. Invent Baltics pakub VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

← Tagasi pressiteadete vaatesse