11.02.2014

Tallinna Tehnikaülikooli projekt saab Euroopa Komisjonilt 2,4 miljonit eurot rohelise keemia õppetooli rajamiseks

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Euroopa Komisjon kuulutas 10. veebruaril välja eelmise aasta kevadel toimunud „Euroopa Teadusruumi õppetooli“ (ERA-Chairs) konkursi tulemused, kus 11 eduka taotluse hulgas oli ka Tallinna Tehnikaülikooli rohelise keemia õppetooli taotlus „TUTIC-Green“ (Excellent Tallinn University of Technology Research Chair in Green Chemistry and Technology, grandilepingu number: 621364), mille eesmärgiks on muuta inimeste mõttemaailma ning juhtida nende tähelepanu tarbitavate toodete keskkonnamõjule. Projekti koostamist nõustas Invent Baltics.

Euroopa Komisjoni toetus (2,3 mln eurot viie aasta jooksul) annab võimaluse täiendada instituuti rahvusvaheliselt tunnustatud juhtivteadlase ja tema uue ERA-meeskonnaga, kelle eesmärgiks on viia instituudi jätkusuutliku rohelise keemia-alane teadustöö kvalitatiivselt uuele tasemele, luua eeldusi struktuurseteks muudatusteks instituudis (ja tulevikus ka laiemalt kogu ülikoolis) ning tuua instituuti välisprojektide ja erasektori rahastust. Lisaks saavad projekti raames õppetooli juures uurimistööd teha ka magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Järgmine ERA-Chairs taotlusvoor eelarvega 33,6 mln eur on juba avatud, taotluste esitamise tähtajaks on 10. oktoober 2014. Nagu teiste „Osaluse laiendamise“ meetmete puhul, on ka ERA-Chairs suunatud vähem edukate liikmesriikide tipptasemel teadustegevuse arendamiseks – seega saavad meetmes osaleda vaid riigid kelle T&A-tegevuse efektiivsus on Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) komposiitindikaatori järgi alla 70% EL keskmisest (sh. Eesti).

Projekti kestus: 5 aastat
Projekti eelarve: 2,85 mln eurot
Euroopa Komisjoni toetus: 2,3 mln eurot

Lisateave: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-125_en.htm  


← Tagasi pressiteadete vaatesse