16.03.2015

Tallinna Ülikool saab Euroopa Komisjoni Horisont 2020 ERA Chair meetmest ~2,4 miljoni euro suuruse grandi haridusinnovatsiooni ja IKT valdkonna teadustegevuse arendamiseks!

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics’i meeskond koordineeris Tallinna Ülikooli taotluse CEITER (“Cross-Border Educational Innovation through Technology-Enhanced Research”) ettevalmistamist Horisont 2020 ERA Chair meetmesse, kus projekti hinnati kõrge 14 punktiga, mis tagasid ühtlasi ka kutse grandilepingu allkirjastamise ettevalmistuseks.

Järgmise poole aasta jooksul on Tallinna Ülikoolil kohustus palgata projekti teaduslikuks eestvedajaks rahvusvaheline tippteadlane ja moodustada valdkonna juhtiv-spetsialistidest koosnev meeskond, mille ühitöö tulemusena luuakse Tallinna Ülikooli juurde rahvusvaheline uurimisrühm, mis lisaks teadustegevusele panustab Eesti tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamisse nii kooli, riigi kui ka regiooni tasandil ning toob teiste riikide kogemuse Eestisse. Uurimisrühm alustab tegevust käesoleva aasta lõpul, projekti kestus on viis aastat.

Rohkem infot
Silver Toomla
Silver.toomla@invent.ee
+372 51 71 781


← Tagasi pressiteadete vaatesse