28.10.2015

Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini tippkeskuse projekt (CETM) sai rahastuse Horisont 2020 Twinning meetmest

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Invent Baltics konsultandid aitasid Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini tippkeskusel koostada eduka taotluse Horisont 2020 Twinning programmi.

Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini tippkeskuse projekt CETM kasvatab Eesti teadustöö potentsiaali ja võimalusi siirdemeditsiini valdkonnas, pöörates seejuures erilist tähelepanu immunoloogilistele ja neuroloogilstele haigustele, mis kujutavad endas suurt väljakutset tervele tervishoiusüsteemile nii Euroopas kui ka laiemalt. Strateegiline partnerlus ja tihe teadusalane koostöö Londoni Ülikooli kolledži ja Karolinska instituudiga Rootsis, võimaldab Tartu Ülikoolil luua pikaajalised ja tihedad kompetentside ja teadusavastuste vahetamise võrgustikud maailma tipp-ülikoolidega ning luua uus siirdemeditsiinile spetsialiseerunud Euroopa tippkeskus.

Kolmeaastane projekt võimaldab Tartu Ülikoolil: oluliselt parandada Eesti teadlaste teadus- ja innovatsioonialast kompetentsi siirdemeditsiini valdkonnas; suurendada Tartu Ülikooli teadlaste uurimusvaldkondade profiili; ning tugevdada Tartu Ülikooli koostööalast võimekust, rahvusvahelist konkurentsivõimet, teadusalast nähtavust ja usaldusväärsust, et luua aastaks 2020 Eestisse Põhja-Euroopa juhtiv siirdemeditsiini alane kompetentsikeskus.

Horisont 2020 Twinning meetme põhieesmärgiks on tugevdada ülikoolide ja teaduskeskuste üldist teadus- ja innovatsioonivõimet teaduspartnerluste ja teadmiste jagamise kaudu. Järgmiseid Twinning programmi projekte oodatakse 2017. aasta teises pooles. 

Esmase konsultatsiooni ja lisainfo saamiseks võtke ühendust
Silver Toomla
silver.toomla@invent.ee

← Tagasi pressiteadete vaatesse